CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Operator în industria malţului şi a berii

Profil: -
Domeniu: Industrie alimentară
Descriere
Operatorul în industria malţului şi a berii trebuie să aplice cunoştintele ştiinţifice care îmbinate cu experienţa practică să ducă la obţinerea unui malţ de calitate şi a unei băuturi slab alcoolice saturată în CO2, numită bere, rezultat al fermentării sub acţiunea drojdiilor selecţionate a mustului din malţ fiert în prealabil cu adaos de hamei pentru imprimarea gustului şi aromei specifice. Un bun operator în industria malţului şi a berii trebuie să ştie să ia hotărârile necesare atunci când datele pe care le posedă nu sunt suficient clarificate în legătură cu materia primă, utilajul, utilităţile și respectarea fazelor tehnologice de obţinere a produselor. Activitatea desfăşurată în principal necesită experienţă şi cunoaşterea maşinilor şi echipamentelor industriale, precum şi abilitatea de a face faţă vitezei de funcţionare a maşinilor şi de a se adapta la inovaţiile tehnologice.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de rezultate ale învățării tehnice generale
1. Aplicarea normelor de securiate și sănătate în muncă și de producție în industria alimentară
2. Aplicarea noțiunilor de microbilogie și a normelor de igienă în indutraia alimentară
3. Exploatarea utilajelor și a echipamentelor utilizate în industria alientară
4. Executarea opatrațiilor de bază în laborator în induatria alimentară
• Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
5. Obţinerea malţului
6. Obţinerea mustului de bere
7. Conducerea fermentării şi maturării berii
8. Filtrarea şi îmbutelierea berii
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 816040-Operator la fabricarea băuturilor alcoolice şi răcoritoare;
• 816041-Operator la fabricarea berii;
• 816042-Operator la fabricarea malţului;
• 818301-Maşinist la maşini de ambalat;
• 818302-Operator la maşini de etichetat.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este data cu ttilu de exemplu. Absolvenții care dobândesc aceasta calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.
Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads