CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician dietetician

Profil: -
Domeniu: Industrie alimentară
Descriere
Calificarea Tehnician dietetician permite absolvenţilor să desfăşoare activităţi complexe, care implică realizarea de produse dietetice şi stabilirea alimentaţiei dietetice atât a omului sănătos cât şi a celui bolnav.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesionala in limba moderna
2.Comunicare profesionala
3.Tehnologia informatiei si utilizarea calculatorului
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calitatii
• Unități de competență tehnice specializate
6.Grupe de alimente folosite în nutriţia omului
7.Microbiologia produselor alimentare
8.Verificarea calităţii produselor alimentare
9.Metabolismul alimentelor
10.Igiena alimentaţiei
11.Tehnologii de obţinere a produselor de origine animală
12.Tehnologii de obţinere a produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase
13.Tehnologii de obţinere a produselor din legume şi fructe
14.Tehnologii de obţinere a băuturilor alcoolice ( bere, vin)
15.Tehnologii de obţinere a zahărului şi uleiului
16.Tehnologii de obţinere a produselor zaharoase
17.Alimentaţia omului sănătos
18.Alimentaţia pentru nutriţia specială
19.Proiectarea proceselor de obţinere a produselor dietetice
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311925 Tehnician in industria alimentara
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente