CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru electromecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea aparatelor de măsură şi control pentru petrol şi gaze

Profil: -
Domeniu: Minier, petrol şi gaze
Descriere
Unități de rezultate ale invațării
NU ARE SPP
Acces
Pregătire
Certificare
Carieră

Documente