CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice

Profil: -
Domeniu: Energetic
Descriere
Oferă atât formare teoretică, cât şi practică în domeniul producţiei de bunuri materiale, a serviciilor de profil si pentru întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor din domeniul centralelor electrice.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de competenţă cheie
1.Managementul calitatii
2.Comunicare profesională
3.Managementul relațiilor profesionale
4.Limba modernă aplicată
5.Tehnologia informațiilor și comunicației aplicată
• Unităţi de competenţă tehnice specializate
6.Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
7.Legislația și protecția mediului
8.Evidența gestiunii
9.Realizarea proiectelor de specialitate
10.Echipamente electrice de joasă tensiune din instalaţiile centralelor electrice
11.Echipamente electrice de înaltă tensiune din instalaţiile centralelor electrice
12.Maşini electrice din centrale şi staţii
13.Măsurări specifice în electroenergetică
14.Centrale electrice
15.Reţele electrice
16.Staţii şi posturi de transformare
17.Sisteme de protecţie specifice instalaţiilor electroenergetice
18.Automatizarea sistemelor electroenergetice
19.Încercări profilactice în instalaţiile electroenergetice
20.Organizarea producţiei şi a muncii
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311303 Maistru energetician/electrician
• 313102 Mașinist la instalațiile din centrale electrice
• 313101 Operator la instalațiile din centrale electrice
• 311310 Șef/ şef adjunct tură staţie electrică (studii medii)

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads