CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Asistent de gestiune

Profil: -
Domeniu: Economic
Descriere
Prin calificarea de „Asistent de gestiune” se formează viitorilor absolvenţi abilităţi legate de comunicare profesională în limba străină;managementul proiectelor; managementul calităţii; bazele contabilităţii; contabilitatea afacerii; realizarea situaţiilor financiare/calculaţia costurilor; finanţe şi fiscalitate. economie şi planificare: statistică şi analiză economică; instrumente de plată
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare în limba modernă
2.Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată
3.Comunicare profesională
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
6.coordonare şi lucrul în echipă
7.bazele contabilităţii
8.contabilitatea afacerii asistată de calculator
9.realizarea situaţiilor financiare/calculaţia costurilor
10.finanţe şi fiscalitate
11.statistică şi analiză economică
12.economie şi planificare
13.instrumente de plată
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311908 Tehnician gestiune salarială
• 311910 Tehnician gestiune stoc
• 311909 Tehnician gestiunea producției
• 411001 Funcționar administrativ
• 431102 Funcționar economic
• 341106 Funcționar în activități comerciale, administrative și prețuri
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente