CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician cadastru funciar-topograf

Profil: -
Domeniu: Agricultură
Descriere
La calificarea “Tehnician cadastru funciar-topograf” se dezvoltă atât cunoştinţe şi abilităţi cheie, cât şi cunoştinţe şi abilităţi tehnice specializate.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională în limba modernă
2.Comunicare profesională
3.Tehnologia informaţiei şi utilizarea calculatorului
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
6.Ridicări planimetrice
7.Ridicări nivelitice
8.Instrumente şi aparate topografice
9.Organizarea cadastrului general
10.Agrotehnica solului
11.Lucrări de prevenire şi combatere a degradării solurilor la suprafaţă
12.Lucrări de prevenire şi combatere a eroziunii solurilor degradate în adâncime
13.Lucrări topografice pentru proiectare şi trasare-execuţie a construcţiilor agricole
14.Lucrări topografice pentru proiectare şi trasare- execuţie a căilor de comunicaţie în agricultură
15.Cadastru tehnic
16.Cadastru economic
17.Cadastru juridic
18.Îmbunătăţiri funciare
19.Reprezentări grafice
20.Planuri şi hărţi topografice

Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311808 Tehnician cadastru
• 314306 Tehnician cadastru forestier
• 311206 Tehnician topometrist
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads