CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician echipamente de calcul

Profil: -
Domeniu: Informatică
Descriere
Tehnician echipamente de calcul reprezintǎ pregǎtirea teoreticǎ şi practicǎ necesarǎ unei persoane calificate, pentru a executa: instalarea, verificarea, întreţinerea, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor periferice şi de biroticǎ, a terminalelor reţelei telefonice, de cablu tv.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională in limba modernă
3.Managementul calităţii
4.Managementul proiectelor
• Unități de competență tehnice specializate
6.Noţiuni fundamentale despre reţele de calculatoare
7.Cablarea LAN şi WAN medii de comunicaţie
8.Circuite electrice
9.Măsurări electrice
10.Circuite analogice în tehnica de calcul
11.Circuite digitale în tehnica de calcul
12.Reţele de telecomunicaţii
13.Creearea şi programarea site-urilor WEB
14.Instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor periferice şi de biroticǎ.
15.Exploatarea şi întreţinerea echipamentelor periferice şi de biroticǎ.
16.Elemente de bazǎ în tehnologia informaţiei-CISCO
17. Elemente avansate în tehnologia informaţiei-CISCO
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 351103 Tehnician echipamente de calcul și rețele
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente