CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Operator economic diriginte oficiu poştal

Profil: -
Domeniu: Economic
Descriere
Prin calificarea Operator economic diriginte oficiu poştal se urmărește dezvoltarea unor abilităţi legate de servicii poştale tradiţionale interne, servicii poştale de curierat rapid şi executate în convenţie, contabilitate poştală, marketing poştal, informatizarea oficiilor poştale, managementul poştal, mecanisme de automatizare poştale, tarife poştale, utilizarea tehnicilor de lucru în conducerea oficiului poştal, organizarea reţelei poştale, revizii şi controale financiare, drept şi legislaţie poştală.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare în limba modernă
2.Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată
3.Comunicare profesională
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
6. Servicii poştale tradiţionale interne
7. Servicii poştale de curierat rapid şi executate în convenţie
8.Contabilitate poştală
9. Marketing poştal
10.Informatizarea oficiilor poştale
11.Managementul poştal
12.Mecanisme de automatizare poştală
13.Tarife poştale
14. Utilizarea tehnicilor de lucru în conducerea oficiului poştal
15. Organizarea reţelei poştale
16. Revizii şi controale financiare
17. Drept şi legislaţie poştală
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 441205 Diriginte poștă
• 352214 Tehnician transporturi, poștă și telecomunicații
• 441201 Agent poștal
• 441202 Cartator poștal
• 441206 Factor poștal
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente