CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician optometrist

Profil: -
Domeniu: Mecanică
Descriere
Prin calificarea Tehnician optometrist, elevii vor dobândi cunoştinţe şi înţelegere care le vor permite să îşi deschidă propria afacere sau să se angajeze în meseria de Tehnician optometrist. Ei vor fi capabili să conducă un cabinet de optică şi să realizeze lucrări specifice.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională in limba modernă
3.Managementul calităţii
4.Managementul proiectelor
5.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată
• Unități de competență tehnice specializate
6.Legislatia şi protecţia muncii, norme de prevenire şi stingerea incendiilor
7.Dezvoltarea unei afaceri în domeniu
8.Organizarea activităţilor în cabinetul de optică medicală
9.Comercializarea produselor şi serviciilor
10.Anatomia, fiziologia şi patologia analizatorului vizual
11.Psihologia vederii
12.Optică fiziologică
13.Optică geometrica
14.Tehnologia lentilelor
15.Tehnologia monturilor de ochelari
16.Execuţia şi adaptarea ochelarilor
17.Întreţinerea echipamentelor folosite în cabinetul de optică medicală
18.Optometrie funcţională oftalmica
19.Ergonomie vizuală
20.Elemente de contactologie
21.Elaborarea unui proiect de specialitate
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 325402 Optometrist (studii medii)
• 325401 Optician medical
• 311806 Trasator optic
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente