CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tâmplar universal

Profil: -
Domeniu: Fabricarea produselor din lemn
Descriere
Calificarea Tâmplar universal asigură absolventului competenţele necesare realizării operaţiilor de debitare a materialului lemnos (tivire – spintecare – retezare – secţionare, decupare), de prelucrare a reperelor din lemn masiv şi panouri (îndreptare, rindeluire, tăiere la lungime, burghiere, cepuire, frezare, strunjire), şlefuire, finisare, asamblare şi ambalare a produselor finite din lemn, de asigurare a calităţii operaţiilor, de organizare a locului de muncă, de respectare a normelor de securitate şi sănătate în muncă, paza şi stingerea incendiilor şi protecţie a mediului înconjurător.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale
1. Utilizarea materiilor prime şi a materialelor tehnologice în industria lemnului
2. Aplicarea normelor generale de reprezentare în desen a produselor simple din lemn
3. Debitarea materialului lemnos
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate
4. Formarea panourilor placate şi a ramelor
5. Prelucrarea elementelor din lemn masiv şi a panourilor
6. Finisarea produselor din lemn
7. Montarea şi ambalarea produselor din lemn
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior.
Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ.
2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale.
3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 752201 tâmplar universal;
• 752202 tâmplar carosier;
• 752203 tâmplar manual/artizanal;
• 752213 şlefuitor, lustruitor;
• 752219 tâmplar restaurator;
• 752220 restaurator şarpante şi structuri din lemn;
• 752221 tâmplar binale;
• 752301 strungar în lemn
• 752302 reglor de maşini de prelucrat lemn;
• 752303 tăietor de precizie în lemn;
• 752304 confecţioner articole speciale din lemn;
• 752317 tâmplar mecanic la croit şi dimensionat;
• 752318 tâmplar mecanic la rindeluit;
• 752319 tâmplar mecanic la frezat şi găurit;
• 752320 tâmplar mecanic la strunjit;
• 752321 tâmplar mecanic la şlefuit.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este data cu ttilu de exemplu. Absolvenții care dobândesc aceasta calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente

Materiale didactice

Centrul Național de Dezvoltare a Invățămîntului Profesional și Tehnic nu isi asuma responsabilitatea pentru originalitatea si continutul stiintific al materialelor, care este in raspunderea exclusiva a autorilor. Reproducerea materialelor menționate anterior este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Materialele pot fi descărcate ca fişier sau pot fi tipărite numai pentru uz personal.

Programe școlare

Standard de pregătire profesională

Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads