CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician produse finite din industria lemnului

Profil: -
Domeniu: Fabricarea produselor din lemn
Descriere
Tehnician produse finite din lemn oferă posibilitatea dobândirii de către elevi a cunoştinţelor tehnice de specialitate privind tehnologiile de fabricaţie a principalelor semifabricate şi produse finite din lemn, a competenţelor de deservire, exploatare şi întreţinere a utilajelor pentru prelucrarea lemnului, a abilităţilor de organizare şi coordonare a producţiei şi a muncii, de coordonare a activităţilor de control a calităţii, de elaborare a documentaţiilor tehnice pentru produse finite din lemn.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională în limba modernă
2.Comunicare profesională
3.Tehnologia informaţiei şi utilizarea calculatorului
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
6.Acţionarea, întreţinerea şi exploatarea maşinilor pentru prelucrarea lemnului
7.Studiul lemnului şi materiale tehnologice
8.Cherestea şi materiale compozite
9.Desen tehnic
10.Mobila din cadre
11.Mobila corp
12.Mobila din pal înnobilat şi în construcţie mixtă
13.Mobilier tapiţat
14.Calitatea şi fiabilitatea produselor finite
15.Uşi şi ferestre
16.Documentaţii tehnice pentru produse finite din lemn
17.Marketing industrial
18.Proiectarea asistată de calculator
19.Organizarea producţiei şi a muncii


Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311904 Tehnician normare, salarizare, organizare
• 314301 Tehnician in industrializarea lemnului
• 311906 Tehnician programarea, lansarea, urmarirea productiei
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente