CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Profil: -
Domeniu: Protecţia mediului
Descriere
CalificareaTehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului are rolul de a forma abilităţi de bază în domeniul analizelor de laborator.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională în limba modernă
2.Comunicare profesională
3.Tehnolgia informaţiei şi utilizarea calculatorului
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
• Unități de competență tehnice specializate
6.Instrumente şi tehnici de laborator
7.Analiza chimică calitativă
8.Analiza chimică cantitativă
10.Analiza instrumentală
11.Controlul calităţii apelor naturale
12.Controlul calităţii apei potabile
13.Controlul calităţii apelor uzate
14.Controlul calităţii aerului
15.Controlul calităţii solului
Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 314106 Tehnician in protectia mediului (tehnician ecolog)
• 314305 Tehnician in reconstructie ecologica
• 314203 Tehnician pedolog
• 314107 Evaluator si auditor de mediu
• 325705 Monitor mediul inconjurator
• 325710 Responsabil de mediu
• 311606 Laborant apa potabila
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente