RUTE ȘCOLARE

Semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un caracter; semeni un caracter, culegi un destin.

Învățământ dual

DESCRIERE

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional cu următoarele caracteristici specifice:

  • este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
  • asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
  • operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
  • facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Pregătirea prin învățământul dual se realizează pe baza Standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educației Naționale în urma consultării partenerilor sociali.

CINE SE POATE ÎNSCRIE

Invățământul dual se organizează după finalizarea clasei a VIII-a, pentru calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor din Registrul național al calificărilor și are durata de 3 ani.

FINALITATEA PROGRAMULUI

Elevii din învăţământul dual beneficiază de susţinere financiară, de 200 lei pe lună, prin Programul naţional de protecţie socială "Bursa profesională". Suplimentar, elevii din învățământul dual, primesc o bursă de la operatorul economic, cel puţin la nivelul celei acordate din fonduri publice.

Elevii înscrişi în învăţământul dual pot beneficia de masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare, dar pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de operatorul economic partener de practică.

Absolvenții învățământului dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului Naţional al Calificărilor, corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

CONTINUAREA STUDIILOR

După finalizarea învățământului dual absolvenții își pot continua studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a).