CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Profil: -
Domeniu: Informatică
Descriere
Absolventul învăţământului postliceal cu specialitatea Administrator reţele locale şi de comunicaţii trebuie să fie capabil să utilizeze echipamentele reţelelor de calculatoare, să cunoască şi să utilizeze protocoale şi terminologii de reţea, să cunoască şi aplice topologii de reţele locale (LAN) şi reţele globale (WAN), modele de referinţă OSI (Open System Interconnection), să utilizeze cabluri, unelte pentru cablarea structurată, router-e în conformitate cu standardele în vigoare.
Unități de rezultate ale invațării
• Unități de competență cheie
1.Comunicare profesională
2.Comunicare profesională in limba modernă
3.Managementul calităţii
4.Managementul proiectelor
• Unități de competență tehnice specializate
5.Precizarea componentelor, conceptelor şi tehnologiilor unei reţele de calculatoare
6.Analizarea modelelor de referinţă OSI şi TCP/IP
7.Identificarea protocoalelor TCP/IP
8.Utilizarea adresării IP
9.Analizarea comunicării într-o reţea locală
10.Prezentarea funcţionării reţelelor globale
11.Conectarea unui calculator la reţea
12.Instalarea unui sistem de operare de reţea
13.Securizarea reţelelor
14.Întreţinerea echipamentelor de reţea

Acces
Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Amiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învățământ prin consultarea factorilor interesați.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin:
1. Pregătirea generală corespunzătoare unităților de competență pentru abilități cheie, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 5 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.
2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instrure teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 252301 Administrator de rețea de calculatoare
• 252101 Administrator baze de date
• 351101 Operator calculator electronic și rețele
• 252302 Administrator de rețea de telefonie VOIP
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de acealași nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Documente