PLAN ȘCOLARIZARE 2022-2023

Județul Prahova

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Nivel de școlarizare Tip de învățământ Mediu Proprietate Limba predare Clase Nr. de
elevi
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO", ORAȘUL BĂICOI
BĂICOI
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA BĂLȚEȘTI
BĂLŢEŞTI
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
BĂRCĂNEŞTI
Tehnician în industria alimentară
Industrie alimentară
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "TEODOR DIAMANT", ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
BOLDEŞTI-SCĂENI
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Operator industria de medicamente și produse cosmetice
Chimie industrială
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZA
BREAZA DE SUS
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET", ORAȘUL BREAZA
BREAZA DE SUS
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Privat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Privat Limba română 0.5 12
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
COLEGIUL "ION KALINDERU", ORAȘUL BUȘTENI
BUŞTENI
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 10
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 16
COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CÂMPINA
CÂMPINA
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere
Silvicultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician designer mobila și amenajări interioare
Fabricarea produselor din lemn
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN ISTRATI", MUNICIPIUL CÂMPINA
CÂMPINA
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
CÂMPINA
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electrotehnist
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electronist
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în automatizări
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electromecanic utilaje și instalații industriale
Electromecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electromecanic utilaje și instalații industriale
Electromecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 13
LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
CÂMPINA
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA CERAȘU
CERAŞU
Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "PROFESOR ILIE GAVRILĂ", SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI
CIORANII DE JOS
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL "SIMION STOLNICU", ORAȘUL COMARNIC
COMARNIC
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
FILIPEŞTII DE PĂDURE
Preparator produse din carne și pește
Industrie alimentară
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
COLEGIUL "FERDINAND I", COMUNA MĂNECIU
MĂNECIU-UNGURENI
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "TASE DUMITRESCU", ORAȘUL MIZIL
MIZIL
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în industria textilă
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Horticultor
Agricultură
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
COLEGIUL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PLOIEŞTI
Tehnician în automatizări
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PLOIEŞTI
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în achiziții și contractări
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 3 72
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 3 72
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Recepționer - distribuitor
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PLOIEŞTI
Sudor
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 15
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician în automatizări
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 15
LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PLOIEŞTI
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în industria textilă
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician designer vestimentar
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 10
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 20
LICEUL TEHNOLOGIC "LAZĂR EDELEANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PLOIEŞTI
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician hidrometeorolog
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în industria alimentară
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în chimie industrială
Chimie industrială
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Operator industria de prelucrare a țițeiului și petrochimie
Chimie industrială
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electromecanic utilaje și instalații industriale
Electromecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "TOMA SOCOLESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PLOIEŞTI
Tehnician designer mobila și amenajări interioare
Fabricarea produselor din lemn
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician instalator pentru construcții
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tapițer - plăpumar - saltelar
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PLOIEŞTI
Tehnician în hotelărie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 3 72
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PLOIEŞTI
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în hotelărie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în achiziții și contractări
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 10
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 10
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PLOIEŞTI
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PLOIEŞTI
Tehnician în automatizări
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician instalator pentru construcții
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electrotehnist
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician energetician
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electromecanic
Electromecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician aparate și echipamente electrice și energetice
Electric
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 24
Frigotehnist
Electromecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PLOIEŞTI
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Privat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Privat Limba română 1 24
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
LICEUL "CAROL I ", ORAȘUL PLOPENI
PLOPENI
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Strungar
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, ORAȘUL PLOPENI
PLOPENI
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA SÂNGERU
SÂNGERU
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO", ORAȘUL SINAIA
SINAIA
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEORETIC "ȘERBAN VODĂ", ORAȘUL SLĂNIC
SLĂNIC
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA STARCHIOJD
STARCHIOJD
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", COMUNA VALEA DOFTANEI
TEŞILA
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Mecanic forestier
Mecanică
Profesional dual Masă Rural Stat Limba română 1 20
LICEUL TEORETIC "BRÂNCOVEANU VODĂ", ORAȘUL URLAȚI
URLAŢI
Electronist aparate și echipamente
Electronică automatizări
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI", COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Tehnician veterinar
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Tehnician în industria alimentară fermentativă și în prelucrarea legumelor și fructelor
Industrie alimentară
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional dual Masă Rural Stat Limba română 0.5 10
Horticultor
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Horticultor
Agricultură
Profesional dual Masă Rural Stat Limba română 0.5 10
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
VĂLENII DE MUNTE
Tehnician în industria alimentară fermentativă și în prelucrarea legumelor și fructelor
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în industria textilă
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician agromontan
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician designer mobila și amenajări interioare
Fabricarea produselor din lemn
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Strungar
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Apicultor-sericicultor
Agricultură
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24