PLAN ȘCOLARIZARE 2023-2024

Județul Iași

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Nivel de școlarizare Tip de învățământ Mediu Proprietate Limba predare Clase Nr. de
elevi
LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR MIHĂILESCU CRAIU", BELCEŞTI
BELCEŞTI
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COARNELE CAPREI
COARNELE CAPREI
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
ȘCOALA PROFESIONALĂ "STEFAN CEL MARE", COTNARI
COTNARI
Horticultor
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COZMEȘTI
COZMEŞTI
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
ȘCOALA PROFESIONALĂ, DAGÂŢA
DAGÂŢA
Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
ŞCOALA PROFESIONALĂ, FÂNTÂNELE
FÂNTÂNELE
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
ȘCOALA PROFESIONALĂ, FOCURI
FOCURI
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
ȘCOALA PROFESIONALĂ, GROPNIŢA
GROPNIŢA
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC, HÂRLĂU
HÂRLĂU
Dulgher - tâmplar - parchetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician designer vestimentar
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în morărit, panificație și produse făinoase
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI", IAŞI
IAŞI
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în agricultura ecologică
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Horticultor
Agricultură
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", IAŞI
IAŞI
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în industria alimentară
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 15
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IAŞI
IAŞI
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în achiziții și contractări
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 8 192
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI
IAŞI
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician designer mobila și amenajări interioare
Fabricarea produselor din lemn
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Liceal Masă Urban Stat Limba română 4 96
Tehnician în construcții și lucrări publice
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Dulgher - tâmplar - parchetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Instalator instalații de ventilare și de condiționare
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU", IAŞI
IAŞI
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 3 72
Tehnician designer vestimentar
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Stat Limba română 3 72
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 3 72
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN", IAȘI
IAŞI
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Special Urban Stat Limba română 1 12
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 10
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA", IAŞI
IAŞI
Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în automatizări
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician instalații de bord (avion)
Electromecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Sudor
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Lăcătuș mecanic prestări servicii
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electromecanic instalații și aparatura de bord aeronave
Electromecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA", IAŞI
IAŞI
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electromecanic
Electromecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 14
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician auto
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI", IAȘI
IAŞI
Tehnician chimist de laborator
Chimie industrială
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician designer mobila și amenajări interioare
Fabricarea produselor din lemn
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în industria alimentară
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Operator industria de medicamente și produse cosmetice
Chimie industrială
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE MÂRZESCU", IAŞI
IAŞI
Tehnician de telecomunicații
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator procesare text/imagine
Producţie media
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI, IAȘI
IAŞI
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician auto
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician auto
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI ȘI DE CONSTRUCȚII, IAŞI
IAŞI
Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician aviație
Electromecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAŞI
IAŞI
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în achiziții și contractări
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în hotelărie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "VASILE PAVELCU", IAȘI
IAŞI
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Special Urban Stat Limba română 1 8
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 9
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 10
Operator montaj copiat tipar de probă
Tehnici poligrafice
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 10
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 10
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ”SPIRU HARET”, IASI
IAŞI
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Privat Limba română 1 24
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
ȘCOALA PROFESIONALĂ, LESPEZI
LESPEZI
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
ȘCOALA PROFESIONALĂ, LUNGANI
LUNGANI
Lăcătuș mecanic prestări servicii
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 2 48
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "MIHAIL KOGALNICEANU", MIROSLAVA
MIROSLAVA
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Tehnician veterinar
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 2 48
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional dual Masă Rural Stat Limba română 1 22
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional dual Masă Rural Stat Limba română 0.5 14
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional dual Masă Rural Stat Limba română 0.5 15
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Masă Rural Stat Limba română 0.5 15
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Masă Rural Stat Limba română 1 20
ȘCOALA PROFESIONALĂ, MOGOȘEȘTI
MOGOŞEŞTI
Lucrător în agricultura ecologică
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 2 48
COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE "UNIREA", PAŞCANI
PAŞCANI
Tehnician prelucrări mecanice
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 3 72
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI BUSUIOC", PAŞCANI
PAŞCANI
Tehnician electromecanic
Electromecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician prelucrări mecanice
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "NICOLAE IORGA", PAŞCANI
PAŞCANI
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
ȘCOALA PROFESIONALĂ, PLUGARI
PLUGARI
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
COLEGIUL TEHNIC "HARALAMB VASILIU", PODU ILOAIEI
PODU ILOAIEI
Tehnician în agricultura ecologică
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician veterinar
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lucrător în agroturism
Agricultură
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
ȘCOALA PROFESIONALĂ "NICOLAE BĂLĂUŢĂ", ŞCHEIA
ŞCHEIA
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
ŞCOALA PROFESIONALĂ, STOLNICENI-PRĂJESCU
STOLNICENI-PRĂJESCU
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ", TÂRGU FRUMOS
TÂRGU FRUMOS
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ "TRINITAS", TÂRGU FRUMOS
TÂRGU FRUMOS
Confecționer articole din piele și înlocuitori
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
ȘCOALA PROFESIONALĂ, TĂTĂRUȘI
TĂTĂRUŞI
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
ȘCOALA PROFESIONALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, ȚIBANA
ŢIBANA
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Rural Stat Limba română 3 72
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE P.CARP", ȚIBĂNEȘTI
ŢIBĂNEŞTI
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 2 48
ȘCOALA PROFESIONALĂ "IONEL TEODOREANU", VICTORIA
VICTORIA
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC, VLĂDENI
VLĂDENI
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional dual Masă Rural Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads