PLAN ȘCOLARIZARE 2022-2023

Județul Constanța

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Nivel de școlarizare Tip de învățământ Mediu Proprietate Limba predare Clase Nr. de
elevi
LICEUL TEHNOLOGIC ’JEAN DINU’ ADAMCLISI
ADAMCLISI
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEORETIC BĂNEASA
BĂNEASA
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 2 48
Lucrător în agroturism
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’DOBROGEA’ CASTELU
CASTELU
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’ CERNAVODĂ
CERNAVODĂ
Tehnician în automatizări
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician constructor
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC CIOBANU
CIOBANU
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL COBADIN
COBADIN
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC
COGEALAC
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’ALBATROS’ CONSTANŢA
CONSTANŢA
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Special Urban Stat Limba română 1 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA
CONSTANŢA
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în hotelărie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA
CONSTANŢA
Tehnician electromecanic
Electromecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lacatuș construcții navale
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tubulator naval
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL ECONOMIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA
CONSTANŢA
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA
CONSTANŢA
Tehnician energetician
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în automatizări
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician multimedia
Producţie media
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician aparate și echipamente electrice și energetice
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician aparate și echipamente electrice și energetice
Electric
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA
CONSTANŢA
Tehnician de telecomunicații
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electronist
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități de poștă
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în automatizări
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ’SPIRU HARET’ CONSTANŢA
CONSTANŢA
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Privat Limba română 1 24
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Privat Limba română 1 24
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ CONSTANŢA
CONSTANŢA
Tehnician electromecanic
Electromecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în hotelărie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANŢA
CONSTANŢA
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician auto
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 3 72
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA’ CONSTANŢA
CONSTANŢA
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electromecanic material rulant
Electromecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANŢA
CONSTANŢA
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA
CONSTANŢA
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’PONTICA’ CONSTANŢA
CONSTANŢA
Tehnician veterinar
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC ’TOMIS’ CONSTANŢA
CONSTANŢA
Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator procesare text/imagine
Producţie media
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 25
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Strungar
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ’SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL’ CONSTANŢA
CONSTANŢA
Dascăl (catehet)
Teologic
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA
CRUCEA
Tehnician agronom
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA
CUMPĂNA
Tehnician electromecanic
Electromecanică
Liceal Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE ISTRĂŢOIU’ DELENI
DELENI
Zootehnist
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’RADU PRIŞCU’ DOBROMIR
DOBROMIR
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE
EFORIE SUD
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’CARSIUM’ HÂRŞOVA
HÂRŞOVA
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA
INDEPENDENŢA
Preparator produse din lapte
Industrie alimentară
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA
MANGALIA
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în hotelărie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ MANGALIA
MANGALIA
Tehnician electromecanic
Electromecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Lacatuș construcții navale
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tubulator naval
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR HURMUZESCU’ MEDGIDIA
MEDGIDIA
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician chimist de laborator
Chimie industrială
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în automatizări
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 14
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 10
LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE TITULESCU’ MEDGIDIA
MEDGIDIA
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lăcătuș mecanic prestări servicii
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Lăcătuș mecanic prestări servicii
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’MIHAI VITEAZUL’ MIHAI VITEAZU
MIHAI VITEAZU
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 2 48
LICEUL TEORETIC 'MIHAIL KOGĂLNICEANU' MIHAIL KOGĂLNICEANU
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală
Industrie alimentară
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEORETIC MURFATLAR
MURFATLAR
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ NĂVODARI
NĂVODARI
Tehnician în chimie industrială
Chimie industrială
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 30
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Sudor
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ
NEGRU VODĂ
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’I.C.BRĂTIANU’ NICOLAE BĂLCESCU
NICOLAE BĂLCESCU
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV
OSTROV
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Horticultor
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU
OVIDIU
Tehnician în industria alimentară
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ
POARTA ALBĂ
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL
TECHIRGHIOL
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR
TOPRAISAR
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24