PLAN ȘCOLARIZARE 2024-2025

Județul Mureș

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Nivel de școlarizare Tip de învățământ Forma de învățământ Mediu Proprietate Limba predare Clase Nr. de
elevi
ȘCOALA PROFESIONALĂ BAND
BAND
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA" DEDA
DEDA
Tehnician în prelucrarea lemnului
Fabricarea produselor din lemn
Liceal Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Rural Stat Limba română 0.5 12
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Zi Rural Stat Limba română 0.5 12
LICEUL SILVIC GURGHIU
GURGHIU
Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere
Silvicultură
Liceal Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT
IERNUT
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare și de termoficare
Electromecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice
Electric
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 LUDUȘ
LUDUŞ
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEORETIC "BOCSKAI ISTVAN" MIERCUREA NIRAJULUI
MIERCUREA NIRAJULUI
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
ȘCOALA PROFESIONALĂ "GHEORGHE ȘINCAI" RÂCIU
RÂCIU
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 3 REGHIN
REGHIN
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Special Zi Urban Stat Limba română 1 12
COLEGIUL "PETRU MAIOR" REGHIN
REGHIN
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN BOJOR" REGHIN
REGHIN
Tehnician în agroturism
Agricultură
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în industria alimentară
Industrie alimentară
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Lucrător în agroturism
Agricultură
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" REGHIN
REGHIN
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL GHEORGHE" SÂNGEORGIU DE PĂDURE
SÂNGEORGIU DE PĂDURE
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
LICEUL TEORETIC "SAMUIL MICU" SĂRMAȘU
SARMAŞU
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SIGHIȘOARA
SIGHIŞOARA
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 1 30
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 2 60
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 1 30
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "DOMOKOS KAZMER" SOVATA
SOVATA
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" TÂRNĂVENI
TÂRNĂVENI
Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC TÂRNĂVENI
TÂRNĂVENI
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
COLEGIUL AGRICOL "TRAIAN SĂVULESCU" TÎRGU MUREȘ
TÎRGU MUREŞ
Tehnician veterinar
Agricultură
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în agroturism
Agricultură
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Special Zi Urban Stat Limba română 1 12
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în achiziții și contractări
Comerț
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 14
Preparator produse din carne și pește
Industrie alimentară
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 10
Lucrător în agroturism
Agricultură
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Horticultor
Agricultură
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 10
COLEGIUL ECONOMIC "TRANSILVANIA" TÎRGU MUREȘ
TÎRGU MUREŞ
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 2 48
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.33 7
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.34 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.33 5
LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL PERSU" TÎRGU MUREȘ
TÎRGU MUREŞ
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 2 48
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 2 48
LICEUL TEHNOLOGIC "AVRAM IANCU" TÎRGU MUREȘ
TÎRGU MUREŞ
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician designer vestimentar
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician designer vestimentar
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" TÎRGU MUREȘ
TÎRGU MUREŞ
Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.33 9
Dulgher - tâmplar - parchetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.34 11
Fierar betonist - montator prefabricate
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.33 10
Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "ELECTROMUREȘ" TÎRGU MUREȘ
TÎRGU MUREŞ
Tehnician în hotelărie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
Tehnician în hotelărie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
Tehnician în automatizări
Electronică automatizări
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în automatizări
Electronică automatizări
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 10
Electromecanic utilaje și instalații industriale
Electromecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 14
Electrician constructor
Electric
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 23
Electromecanic utilaje și instalații industriale
Electromecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 1 22
LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE ȘINCAI" TÎRGU MUREȘ
TÎRGU MUREŞ
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 9
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 15
LICEUL TEHNOLOGIC "ION VLASIU" TÎRGU MUREȘ
TÎRGU MUREŞ
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Tehnician designer mobila și amenajări interioare
Fabricarea produselor din lemn
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Tehnician chimist de laborator
Chimie industrială
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN VUIA" TÎRGU MUREȘ
TÎRGU MUREŞ
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Electronist rețele de telecomunicații
Electronică automatizări
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Electronist rețele de telecomunicații
Electronică automatizări
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba maghiară 1 24
Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads