PLAN ȘCOLARIZARE 2022-2023

Județul Dolj

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Nivel de școlarizare Tip de învățământ Mediu Proprietate Limba predare Clase Nr. de
elevi
LICEUL TEORETIC AMARASTII DE JOS
AMĂRĂŞTII DE JOS
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
SCOALA PROFESIONALA "CONSTANTIN ARGETOIANU" ARGETOAIA
ARGETOAIA
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN ANGHEL" BAILESTI
BĂILEŞTI
Tehnician agronom
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Zootehnist
Agricultură
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEORETIC "ADRIAN PAUNESCU" BARCA
BÂRCA
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEORETIC BECHET
BECHET
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN MILCU" CALAFAT
CALAFAT
Tehnician în achiziții și contractări
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician veterinar
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Recepționer - distribuitor
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE BANITA" CALARASI
CĂLĂRAŞI
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN IANCULESCU" CARCEA
CÂRCEA
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician instalații de bord (avion)
Electromecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 14
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA
CRAIOVA
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 3 72
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician electrotehnist
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 20
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 10
LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL ENERGETIC CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician de telecomunicații
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în automatizări
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician aparate și echipamente electrice și energetice
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în hotelărie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN D. NENITESCU" CRAIOVA
CRAIOVA
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician auto
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electromecanic utilaje și instalații industriale
Electromecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 14
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 20
Sudor
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 14
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 20
Electrician constructor
Electric
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 14
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 10
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 10
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "BEETHOVEN" CRAIOVA
CRAIOVA
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL"PELENDAVA" CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Special Urban Stat Limba română 1 10
Tehnician în prelucrarea lemnului
Fabricarea produselor din lemn
Liceal Special Urban Stat Limba română 1 10
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician de telecomunicații
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CRAIOVA
CRAIOVA
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Privat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Privat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Privat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Privat Limba română 0.5 12
Croitor îmbrăcăminte după comandă
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Privat Limba română 0.5 12
SCOALA PROFESIONALA DANETI
DANEŢI
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILISANU" FILIASI
FILIAŞI
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician constructor
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electromecanic utilaje și instalații industriale
Electromecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINESTI
MELINEŞTI
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN NICOLAESCU-PLOPSOR" PLENITA
PLENIŢA
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEORETIC "GEORGE ST. MARINCU" POIANA MARE
POIANA MARE
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "HORIA VINTILA" SEGARCEA
SEGARCEA
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
SCOALA PROFESIONALA VALEA STANCIULUI
VALEA STANCIULUI
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24