PLAN ȘCOLARIZARE 2024-2025

Județul Dolj

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Nivel de școlarizare Tip de învățământ Forma de învățământ Mediu Proprietate Limba predare Clase Nr. de
elevi
LICEUL TEORETIC AMARASTII DE JOS
AMĂRĂŞTII DE JOS
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
SCOALA PROFESIONALA "CONSTANTIN ARGETOIANU" ARGETOAIA
ARGETOAIA
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN ANGHEL" BAILESTI
BĂILEŞTI
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician agronom
Agricultură
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Zootehnist
Agricultură
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEORETIC "ADRIAN PAUNESCU" BARCA
BÂRCA
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEORETIC BECHET
BECHET
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN MILCU" CALAFAT
CALAFAT
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician veterinar
Agricultură
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician în achiziții și contractări
Comerț
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Recepționer - distribuitor
Comerț
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE BANITA" CALARASI
CĂLĂRAŞI
Tehnician în agricultura ecologică
Agricultură
Liceal Masă Zi Rural Stat Limba română 0.5 12
Tehnician horticultor
Agricultură
Liceal Masă Zi Rural Stat Limba română 0.5 12
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN IANCULESCU" CARCEA
CÂRCEA
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician instalații de bord (avion)
Electromecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Electrician auto
Electric
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 4 96
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 1 30
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 15
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 1 25
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician aviație
Electromecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electrotehnist
Electric
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
Mecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Lacatuș construcții structuri aeronave
Mecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic aeronave
Mecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 10
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 10
LICEUL ENERGETIC CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician de telecomunicații
Electronică automatizări
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în automatizări
Electronică automatizări
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare și de termoficare
Electromecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice
Electric
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice
Electric
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Electrician aparate și echipamente electrice și energetice
Electric
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician designer vestimentar
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în achiziții și contractări
Comerț
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN D. NENITESCU" CRAIOVA
CRAIOVA
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Electrician auto
Electric
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 15
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Sudor
Mecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 10
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Electromecanic utilaje și instalații industriale
Electromecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 14
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician auto
Electric
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 14
Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
Mecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 20
Electrician sisteme fotovoltaice
Electric
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 1 30
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional dual Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 10
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "BEETHOVEN" CRAIOVA
CRAIOVA
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional dual Special Zi Urban Stat Limba română 1 8
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional Special Zi Urban Stat Limba română 1 8
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Special Zi Urban Stat Limba română 1 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional dual Special Zi Urban Stat Limba română 1 8
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL"PELENDAVA" CRAIOVA
CRAIOVA
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Special Zi Urban Stat Limba română 1 8
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Special Zi Urban Stat Limba română 1 8
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician de telecomunicații
Electronică automatizări
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Electronist aparate și echipamente
Electronică automatizări
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CRAIOVA
CRAIOVA
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Zi Urban Privat Limba română 1 24
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Zi Urban Privat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Privat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Privat Limba română 0.5 12
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Zi Urban Privat Limba română 2 48
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Zi Urban Privat Limba română 0.5 12
SCOALA PROFESIONALA DANETI
DANEŢI
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILISANU" FILIASI
FILIAŞI
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINESTI
MELINEŞTI
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN NICOLAESCU-PLOPSOR" PLENITA
PLENIŢA
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEORETIC "GEORGE ST. MARINCU" POIANA MARE
POIANA MARE
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "HORIA VINTILA" SEGARCEA
SEGARCEA
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Zi Urban Stat Limba română 1 24
SCOALA PROFESIONALA VALEA STANCIULUI
VALEA STANCIULUI
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Zi Rural Stat Limba română 1 24
Michelle Moist loves when her snatch is fingered and licked Lizi Vogue envoie son jeune russe cul pour un hardcore battant Sophie Dee titfucking in POV
https://www.fapjunk.com
bonus veren siteler Deneme bonusu veren siteler likler.com deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
Porno izle Porno izle
Attractive young Maserati XXX wants to get fucked to completion Hardcore xxx Sex Lesplaymate’s son mother porn Bear Indian tamil Cute beautiful Girl porn video hot sex with hindi talk
bahis siteleri
newbie teen eboni lovemore amatuer pov slim thick nina robert video xxx pic downloads