PLAN ȘCOLARIZARE 2022-2023

Județul Arad

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Nivel de școlarizare Tip de învățământ Mediu Proprietate Limba predare Clase Nr. de
elevi
COLEGIUL ECONOMIC ARAD
ARAD
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în hotelărie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
COLEGIUL PARTICULAR "VASILE GOLDIŞ"
ARAD
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Privat Limba română 1 24
COLEGIUL"CSIKY GERGELY" ARAD
ARAD
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba maghiară 0.5 12
LICEUL SPECIAL "SFÂNTA MARIA"
ARAD
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
Lăcătuș mecanic prestări servicii
Mecanică
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
Tipăritor ofset
Tehnici poligrafice
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" ARAD
ARAD
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC NEUMAN" ARAD
ARAD
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician designer vestimentar
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în achiziții și contractări
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Croitor îmbrăcăminte după comandă
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN" ARAD
ARAD
Tehnician în prelucrarea lemnului
Fabricarea produselor din lemn
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere
Silvicultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
ARAD
Tehnician chimist de laborator
Chimie industrială
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician hidrometeorolog
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI "CAIUS IACOB" ARAD
ARAD
Tehnician de telecomunicații
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în automatizări
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electronist aparate și echipamente
Electronică automatizări
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
ARAD
Tehnician în agricultura ecologică
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în industria alimentară
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician veterinar
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO "HENRI COANDĂ" ARAD
ARAD
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" ARAD
ARAD
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Privat Limba română 2 48
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Privat Limba română 1 24
ŞCOALA PROFESIONALĂ "ASTRA" ARAD
ARAD
Electrician aparate și echipamente electrice și energetice
Electric
Profesional Masă Urban Privat Limba română 0.5 10
Electromecanic material rulant
Electromecanică
Profesional Masă Urban Privat Limba română 0.5 10
Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic
Mecanică
Profesional Masă Urban Privat Limba română 0.5 20
Strungar
Mecanică
Profesional Masă Urban Privat Limba română 0.5 10
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Privat Limba română 0.5 10
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Privat Limba română 0.5 10
LICEUL TEHNOLOGIC BELIU
BELIU
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ
CHIŞINEU-CRIŞ
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "ION CREANGĂ" CURTICI
CURTICI
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL "IOAN BUTEANU" GURAHONŢ
GURAHONŢ
Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere
Silvicultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "MOGA VOIEVOD"
HĂLMAGIU
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" INEU
INEU
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "SAVA BRANCOVICI" INEU
INEU
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lăcătuș mecanic prestări servicii
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Zootehnist
Agricultură
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
LICEUL "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA
LIPOVA
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL "SEVER BOCU" LIPOVA
LIPOVA
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE JUNCU" MINIŞ
MINIŞ
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEORETIC "JOZEF GREGOR TAJOVSKY" NĂDLAC
NĂDLAC
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEORETIC PÂNCOTA
PÂNCOTA
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZĂR" PECICA
PECICA
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN HELL" SÂNTANA
SÂNTANA
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ”REGELE MIHAI I” SĂVÂRŞIN
SĂVÂRŞIN
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Tehnician zootehnist
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEORETIC SEBIŞ
SEBIŞ
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în prelucrarea lemnului
Fabricarea produselor din lemn
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC VINGA
VINGA
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24