PLAN ȘCOLARIZARE 2022-2023

Județul Vaslui

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Nivel de școlarizare Tip de învățământ Mediu Proprietate Limba predare Clase Nr. de
elevi
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUN. BÂRLAD
BÂRLAD
Tehnician designer vestimentar
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în construcții și lucrări publice
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în hotelărie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electronist aparate și echipamente
Electronică automatizări
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ", MUN. BÂRLAD
BÂRLAD
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Preparator produse din carne și pește
Industrie alimentară
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU", MUN. BÂRLAD
BÂRLAD
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL "ȘTEFAN CEL MARE", SAT CODĂEȘTI
CODĂEŞTI
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE CANTEMIR", SAT FĂLCIU
FĂLCIU
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
COLEGIUL AGRICOL "DIMITRIE CANTEMIR", MUN. HUŞI
HUŞI
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician horticultor
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în agricultura ecologică
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Apicultor-sericicultor
Agricultură
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lucrător în agroturism
Agricultură
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN CORIVAN", MUN. HUŞI
HUŞI
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician designer vestimentar
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer articole din piele și înlocuitori
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ "SFÂNTA ECATERINA", MUN. HUŞI
HUŞI
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
Dulgher - tâmplar - parchetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
Croitor îmbrăcăminte după comandă
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
LICEUL TEHNOLOGIC "GHENUȚĂ COMAN", ORAȘ MURGENI
MURGENI
Tehnician veterinar
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE IORGA", ORAȘ NEGREȘTI
NEGREŞTI
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator procesare text/imagine
Producţie media
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC, SAT PUIEȘTI
PUIEŞTI
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
COLEGIUL ECONOMIC "ANGHEL RUGINĂ", MUN. VASLUI
VASLUI
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 3 72
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL "ȘTEFAN PROCOPIU", MUN. VASLUI
VASLUI
Tehnician electronist
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în hotelărie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician aparate și echipamente electrice și energetice
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU", MUN. VASLUI
VASLUI
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician veterinar
Agricultură
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Preparator produse din carne și pește
Industrie alimentară
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ", SAT VETRIȘOAIA
VETRIŞOAIA
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC, SAT VLADIA
VLADIA
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Horticultor
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "MARCEL GUGUIANU", SAT ZORLENI
ZORLENI
Tehnician în industria alimentară
Industrie alimentară
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Recepționer - distribuitor
Comerț
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12