ȘCOLARIZARE 2021-2022

Județul Brașov

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Tip Mediu Proprietate Clase Nr. elevi
IX X XI IX X XI
LICEUL "SEXTIL PUȘCARIU" BRAN
Bran
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 17 21 10
COLEGIUL NAŢIONAL ECONOMIC "ANDREI BÂRSEANU" BRAŞOV
Braşov
Comerciant - vânzător
Comerţ
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 24 35 23
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 16 31 25
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 17 31 24
COLEGIUL TEHNIC "MARIA BĂIULESCU" BRAŞOV
Braşov
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 24 25 18
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 24 27 18
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 16 17 10
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 17
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 16 10
Ţesător
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 15
COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" BRAŞOV
Braşov
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 14
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 23
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 2 22 53
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 22
COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" BRAŞOV
Braşov
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 24 24 11
Mecanic auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 17 17 9
Lăcătuş construcţii structuri aeronave
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 21 14 10
Lăcătuş construcţii structuri aeronave
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 13 12 11
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 1 2 28 33 47
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI BRAŞOV
Braşov
Mecanic auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 2 21 34 45
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 2 2 1 50 58 25
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 2 20 30 30
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 2 1 40 5
Electromecanic material rulant
Electromecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 19
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REMUS RĂDULEȚ" BRAŞOV
Braşov
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învăţământ dual Urban Stat 2 2 3 37 40 66
Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 19 26 15
LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC "DR. NICOLAE RUCĂREANU" BRAŞOV
Braşov
Pădurar
Silvicultură
învățământ profesional Urban Stat 1 1 19 15
Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn
Fabricarea produselor din lemn
învățământ profesional Urban Stat 1 14
ȘCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ "KRONSTADT" BRAŞOV
Braşov
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 4 5 6 77 92 138
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 3 3 65 53
Sculer matriţer
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 2 16 17 34
Sudor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 18
Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor
Chimie industrială
învăţământ dual Urban Stat 1 1 15 22
Confecţioner articole din piele şi înlocuitori
Industrie textilă şi pielărie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 12 11 19
COLEGIUL TEHNIC "SIMION MEHEDINŢI" CODLEA
Codlea
Preparator produse din carne şi peşte
Industrie alimentară
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 16 10 10
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 11
Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase
Industrie alimentară
învăţământ dual Urban Stat 1 13
Preparator produse din lapte
Industrie alimentară
învăţământ dual Urban Stat 1 1 12 12
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 12 13 14
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 13
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Comerciant - vânzător
Comerţ
învăţământ dual Urban Stat 1 10
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 12
Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 14
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învățământ profesional Urban Stat 1 14
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 18
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 14
Mecanic auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 12
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 12
Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn
Fabricarea produselor din lemn
învăţământ dual Urban Stat 1 1 12 10
Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei
Chimie industrială
învățământ profesional Urban Stat 1 11
COLEGIUL "AUREL VIJOLI" FĂGĂRAŞ
Făgăraș
Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor
Chimie industrială
învăţământ dual Urban Stat 1 12 12 10
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 10 10 10
Marochiner
Industrie textilă şi pielărie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 10 11 15
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 12
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 15 13
Cofetar - patiser
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 15
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 14
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 12 25 27
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 11 10
Sudor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 11
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 1 11 10
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 11 10
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 15
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 13
LICEUL TEHNOLOGIC "DR. IOAN ŞENCHEA" FĂGĂRAŞ
Făgăraș
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 26 15 13
Horticultor
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 15 14 8
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 24 11
Mecanic auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 15 14 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 15 13 12
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 15 13
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 14
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 11 9
Lucrător în agroturism
Agricultură
învăţământ dual Urban Stat 1 1 11 11
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învăţământ dual Urban Stat 1 13
LICEUL "PETRU RARES" FELDIOARA
Feldioara
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Rural Stat 1 19
Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn
Fabricarea produselor din lemn
învățământ profesional Rural Stat 1 24
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Rural Stat 1 13
LICEUL TEORETIC "MIHAIL SAULESCU" PREDEAL
Predeal
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 22
COLEGIUL PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ŢARA BÂRSEI" PREJMER
Prejmer
Piscicultor şi prelucrător de peşte
Agricultură
învăţământ dual Rural Stat 1 25
Horticultor
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 11
Lucrător în agroturism
Agricultură
învăţământ dual Rural Stat 10
Fermier montan
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 11 7
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Rural Stat 1 13
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învăţământ dual Rural Stat 1 10 13
Preparator produse din carne şi peşte
Industrie alimentară
învăţământ dual Rural Stat 1 10 10
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Rural Stat 1 11
Preparator produse din lapte
Industrie alimentară
învăţământ dual Rural Stat 1 9
LICEUL TEHNOLOGIC RÂŞNOV
Râşnov
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 17
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 10
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 18 15
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 19 20 10
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 12
LICEUL "ȘT.O. IOSIF" RUPEA
Rupea
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
învățământ profesional Urban Stat 1 1 33 15
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Electrician constructor
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 13
LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR JINGA" SĂCELE
Săcele
Sudor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 16 10 10
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 28 12 15
Strungar
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 24 10 4
Comerciant - vânzător
Comerţ
învăţământ dual Urban Stat 1 1 12 8
Recepţioner - distribuitor
Comerţ
învăţământ dual Urban Stat 1 13
Tipăritor ofset
Tehnici poligrafice
învăţământ dual Urban Stat 1 1 25 7
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 1 10 7
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
învățământ profesional Urban Stat 1 19
Instalator instalaţii de încălzire centrală
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 11 16
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 11 15 15
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 13
COLEGIUL TEHNIC "DR. AL. BĂRBAT" VICTORIA
Victoria
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 21 17
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 12
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 16 25
LICEUL TEHNOLOGIC "MALAXA" ZĂRNEŞTI
Zărneşti
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 22 11 9
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 23 10 11
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 11 7
Strungar
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 7 9