PLAN ȘCOLARIZARE 2022-2023

Județul Bacău

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Nivel de școlarizare Tip de învățământ Mediu Proprietate Limba predare Clase Nr. de
elevi
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR 1 BACĂU
BACĂU
Lăcătuș mecanic prestări servicii
Mecanică
Liceal Special Urban Stat Limba română 1 12
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Special Urban Stat Limba română 1 12
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Special Urban Stat Limba română 1 12
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Liceal Special Urban Stat Limba română 1 12
COLEGIUL "N.V. KARPEN" BACĂU
BACĂU
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electromecanic instalații și aparatura de bord aeronave
Electromecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 28
COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BACĂU
BACĂU
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 4 96
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în administrație
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" BACĂU
BACĂU
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician aviație
Electromecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 28
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 14
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic aeronave
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 28
Lacatuș construcții structuri aeronave
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 14
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU MANGERON" BACĂU
BACĂU
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electromecanic utilaje și instalații industriale
Electromecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE ANTIPA" BACĂU
BACĂU
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în industria alimentară
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREŞ" BACĂU
BACĂU
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEORETIC "ION BORCEA" BUHUŞI
BUHUŞI
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Dulgher - tâmplar - parchetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE GHIKA" COMĂNEŞTI
COMĂNEŞTI
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician designer vestimentar
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEŞTI
DĂRMĂNEŞTI
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 24
LICEUL TEHNOLOGIC FĂGET
FĂGET
Tehnician în agroturism
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Lucrător în agroturism
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba maghiară 1 24
Lucrător în agroturism
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE COBĂLCESCU" MOINEŞTI
MOINEŞTI
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lăcătuș mecanic prestări servicii
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Croitor îmbrăcăminte după comandă
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" ONEŞTI
ONEŞTI
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în instalații electrice
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Sudor
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electronist aparate și echipamente
Electronică automatizări
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" ONEŞTI
ONEŞTI
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician proiectant CAD
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Operator la fabricarea cherestelei
Fabricarea produselor din lemn
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI
ONEŞTI
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC G.J. CANCICOV - PARINCEA
PARINCEA
Tehnician agronom
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 2 48
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" PODU TURCULUI
PODU TURCULUI
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
Croitor îmbrăcăminte după comandă
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASA
RĂCHITOASA
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "JACQUES M. ELIAS" SASCUT
SASCUT
Tehnician veterinar
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Tehnician în agricultură
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC TÂRGU OCNA
TÂRGU OCNA
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician constructor
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12