PLAN ȘCOLARIZARE 2022-2023

Județul Ialomița

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Nivel de școlarizare Tip de învățământ Mediu Proprietate Limba predare Clase Nr. de
elevi
LICEUL TEHNOLOGIC "IORDACHE ZOSSIMA" ARMĂŞEŞTI
ARMĂŞEŞTI
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Horticultor
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
Zootehnist
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" FETEŞTI
FETEŞTI
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice
Electric
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 15
Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 9
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ FETEŞTI
FETEŞTI
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician chimist de laborator
Chimie industrială
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC FIERBINŢI-TÂRG
FIERBINŢI-TÂRG
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
ŞCOALA PROFESIONALĂ "ARETA TEODORESCU" GRIVIŢA
GRIVIŢA
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
ŞCOALA PROFESIONALĂ "PROFESOR IOAN MAN" ION ROATĂ
ION ROATĂ
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
ŞCOALA PROFESIONALĂ REVIGA
REVIGA
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "AL.IOAN CUZA" SLOBOZIA
SLOBOZIA
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în achiziții și contractări
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în turism
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Recepționer - distribuitor
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electromecanic utilaje și instalații industriale
Electromecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "ÎNĂLŢAREA DOMNULUI" SLOBOZIA
SLOBOZIA
Coafor stilist
Estetica şi igiena corpului omenesc
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI EMINESCU" SLOBOZIA.- LICEUL TEH."AL.IOAN CUZA" SLOB.
SLOBOZIA
Tehnician electrician electronist auto
Electric
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Electrician auto
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ"ION TEODORESCU" SLOBOZIA
SLOBOZIA
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Special Urban Stat Limba română 1 12
LICEUL TEHNOLOGIC ŢĂNDĂREI
ŢĂNDĂREI
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL TEHNOLOGIC "SF.ECATERINA" URZICENI
URZICENI
Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician operator tehnică de calcul
Electronică automatizări
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician mecatronist
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician designer vestimentar
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48
LICEUL TEHNOLOGIC URZICENI
URZICENI
Tehnician transporturi
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Lucrător în agricultura ecologică
Agricultură
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 2 48