ȘCOLARIZARE 2021-2022

Județul Iași

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Tip Mediu Proprietate Clase Nr. elevi
IX X XI IX X XI
LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR MIHĂILESCU CRAIU" BELCEŞTI
Belceşti
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 27 30 28
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 26 22 19
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 28 20 29
ȘCOALA PROFESIONALĂ COARNELE CAPREI
Coarnele Caprei
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 16 14 12
ȘCOALA PROFESIONALĂ "STEFAN CEL MARE" COTNARI
Cotnari
Horticultor
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 24 15 18
ȘCOALA PROFESIONALĂ COZMESTI
Cozmeşti
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 28 13 22
ȘCOALA PROFESIONALĂ DAGÂŢA
Dagâţa
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 28 21 22
ȘCOALA PROFESIONALĂ DUMEȘTI
Dumeşti
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Rural Stat 1 22
ŞCOALA PROFESIONALĂ FÂNTÂNELE
Fântânele
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 22
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 15 12
ȘCOALA PROFESIONALĂ FOCURI
Focuri
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 17
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Rural Stat 1 17
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Rural Stat 1 22
ȘCOALA PROFESIONALĂ GROPNIŢA
Gropniţa
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 16 17 16
LICEUL TEHNOLOGIC HÂRLĂU
Hârlău
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 2 1 29 51 15
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 2 2 62 46
Dulgher - tâmplar - parchetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 24
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 2 1 1 49 30 30
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 2 1 29 57 28
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
învățământ profesional Urban Stat 1 1 30 22
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 30 13 26
COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI" IAŞI
Iaşi
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 24 15 25
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învăţământ dual Urban Stat 1 11
Horticultor
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 1 16 28
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 19
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 28
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 23
COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" IAŞI
Iaşi
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 15 28
Cofetar - patiser
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 13
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 1 10 8
Comerciant - vânzător
Comerţ
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 18 19 16
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 27
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" IAŞI
Iaşi
Dulgher - tâmplar - parchetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Dulgher - tâmplar - parchetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învăţământ dual Urban Stat 1 14
Instalator instalaţii de încălzire centrală
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 12 11 12
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 11 12
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 8 13
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 14 13 28
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 15 13 12
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 11 12
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 15 10
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 21 8
COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU" IAŞI
Iaşi
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 25
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învăţământ dual Urban Stat 1 19
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 2 2 2 51 58 55
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 3 2 3 74 57 82
COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN" IAȘI
Iaşi
Cofetar - patiser
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 28
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 29 30 30
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 12
COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA" IAŞI
Iaşi
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 13
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 2 2 2 50 55 55
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 20
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 14 13
Sudor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 13 13
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 10
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA" IAŞI
Iaşi
Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 15
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 1 15 17
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 13
Electromecanic centrale electrice
Electromecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 17 16
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 2 31 25 32
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" IAȘI
Iaşi
Operator industria de medicamente şi produse cosmetice
Chimie industrială
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 24 15 26
Operator industria de medicamente şi produse cosmetice
Chimie industrială
învăţământ dual Urban Stat 1 14
LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE MÂRZESCU" IAŞI
Iaşi
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 23
Electronist reţele de telecomunicaţii
Electronică, automatizări
învățământ profesional Urban Stat 1 16
LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI IAȘI
Iaşi
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 1 16 16
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 2 17 28 35
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI ȘI DE CONSTRUCȚII IAŞI
Iaşi
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 9
Lăcătuş construcţii structuri aeronave
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 20
Mecanic aeronave
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 8
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 2 17 31 34
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 13
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM IAŞI
Iaşi
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 15
Cofetar - patiser
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 14
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 14 13
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" IAŞI
Iaşi
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Privat 1 1 1 20 21 20
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Privat 1 1 10 11
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Privat 1 1 9 16
ȘCOALA PROFESIONALĂ LESPEZI
Lespezi
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 18 19 12
ȘCOALA PROFESIONAL LUNGANI
Lungani
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 24
Strungar
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 2 1 49 32
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" MIROSLAVA
Miroslava
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Rural Stat 1 22
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învăţământ dual Rural Stat 1 1 14 11
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 9 9
Cofetar - patiser
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 9 12
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 13
Mecanic agricol
Mecanică
învăţământ dual Rural Stat 1 1 1 13 18 23
Preparator produse din carne şi peşte
Industrie alimentară
învățământ profesional Rural Stat 1 1 13 9
ȘCOALA PROFESIONALĂ MOGOŞEŞTI
Mogoşeşti
Lucrător în agricultură ecologică
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 34 26 27
COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE "UNIREA" PAŞCANI
Paşcani
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 26 34 31
Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 32
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 32
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 2 51
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
învățământ profesional Urban Stat 1 27
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 18
LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI BUSUIOC" PAŞCANI
Paşcani
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 1 27 24
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 2 2 1 59 63 26
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 35 20
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "NICOLAE IORGA" PAŞCANI
Paşcani
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 26
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 26 23
ȘCOALA PROFESIONALĂ PLUGARI
Plugari
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 19 21 19
LICEUL TEHNOLOGIC "HARALAMB VASILIU" PODU ILOAIEI
Podu Iloaiei
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 21 24 28
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 20 27 27
Zootehnist
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 22
LICEUL TEORETIC "LASCĂR ROSETTI" RĂDUCĂNENI
Răducăneni
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 24 28 28
ȘCOALA PROFESIONALĂ "NICOLAE BĂLĂUŢĂ" ŞCHEIA
Şcheia
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 2 28 32 38
ŞCOALA PROFESIONALĂ STOLNICENI-PRĂJESCU
Stolniceni-Prăjescu
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 18 19
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ" TÂRGU FRUMOS
Târgu Frumos
Confecţioner articole din piele şi înlocuitori
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 11
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 2 14 15 49
Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 14
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 30
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 2 2 25 45 43
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 12
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 12 16
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 13
ȘCOALA PROFESIONALĂ TĂTĂRUȘI
Tătăruşi
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 22 12
ȘCOALA PROFESIONALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂȚIBANA
Ţibana
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Rural Stat 2 1 2 46 23 39
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE P.CARP" ȚIBĂNEȘTI
Ţibăneşti
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 17 14
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 25 20 18
ȘCOALA PROFESIONALĂ "IONEL TEODOREANU" VICTORIA
Victoria
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 24 16 18
LICEUL TEHNOLOGIC VLĂDENI
Vlădeni
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 17 24 22
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 2 2 26 41 41
Mecanic auto
Mecanică
învăţământ dual Rural Stat 1 19