ȘCOLARIZARE 2021-2022

Municipiul București

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Tip Mediu Proprietate Clase Nr. elevi
IX X XI IX X XI
COELGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" BUCUREŞTI
București
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 26 28 23
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 9 24 15
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 12
COLEGIUL ECONOMIC "COSTIN C. KIRIȚESCU" BUCUREŞTI
București
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 11
Comerciant - vânzător
Comerţ
învăţământ dual Urban Stat 1 1 11 20
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 23
COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR" BUCUREŞTI
București
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 30 22 25
COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BUCUREŞTI
București
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învăţământ dual Urban Stat 1 3 14 57
Instalator instalaţii de încălzire centrală
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învăţământ dual Urban Stat 1 14
Sudor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 14
Electrician constructor
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 14
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 11
COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" BUCUREŞTI
București
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 22 20 20
Strungar
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 16
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIŢESCU" BUCUREŞTI
București
Operator industria de medicamente şi produse cosmetice
Chimie industrială
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 19 25 19
COLEGIUL TEHNIC "DINICU GOLESCU" BUCUREŞTI
București
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 17 26 22
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 14 14
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 2 19 16 33
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 26
Mecanic auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 20 27 14
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 28 24 14
COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" BUCUREŞTI
București
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învățământ profesional Urban Stat 1 1 11 26
Mecanic echipamente hidraulice si pneumatice
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învăţământ dual Urban Stat 1 20
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BUCUREŞTI
București
Operator producţie şi exploatare film
Producţie media
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 16 19 24
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 23 15
COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" BUCUREŞTI
București
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 2 1 18 41 26
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 15
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 2 1 12 38 29
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 6
COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" BUCUREŞTI
București
Legător
Tehnici poligrafice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 17 5 7
Tipăritor ofset
Tehnici poligrafice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 10 8
Legător
Tehnici poligrafice
învăţământ dual Urban Stat 1 1 9 7
Tipăritor ofset
Tehnici poligrafice
învăţământ dual Urban Stat 1 1 8 12
COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU" BUCUREŞTI
București
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 4
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 20
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 4
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 20 18
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învăţământ dual Urban Stat 1 1 25 4 30
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 22
Cofetar - patiser
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 24 10 19
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 26
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 12 20
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 19 15
COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BĂTRÂN" BUCUREŞTI
București
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 2 1 23 37 22
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 15 7 23
Comerciant - vânzător
Comerţ
învăţământ dual Urban Stat 1 1 15 15
Recepţioner - distribuitor
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 1 18 18
COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ "HENRI COANDĂ" BUCUREŞTI
București
Lăcătuş construcţii structuri aeronave
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 16
Lăcătuş construcţii structuri aeronave
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 13 14
Mecanic aeronave
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 12 14
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "DUMITRU MOȚOC" BUCUREŞTI
București
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 2 2 1 42 50 25
Preparator produse din carne şi peşte
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 14 11 12
Operator în industria malţului şi a berii
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 1 9 9
Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 14 23 21
Frigotehnist
Electromecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 14 12 13
Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară
Electromecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 11 11
COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII "GH. AIRINEI" BUCUREŞTI
București
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învățământ profesional Urban Stat 1 7
Electronist reţele de telecomunicaţii
Electronică, automatizări
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 11 8 19
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 10
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 10
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC BUCUREŞTI
București
Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 12
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 10
COLEGIUL TEHNOLOGIC "VIACESLAV HARNAJ" BUCUREŞTI
București
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 8
Apicultor - sericicultor
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 8
Mecanic agricol
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 14 13
Horticultor
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 12
COLEGIUL TENHIC MECANIC "GRIVIȚA" BUCUREŞTI
București
Mecanic auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 17 19
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 2 1 16 31 17
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 19 23 17
COLEGIUL UCECOM "SPIRU HARET" BUCUREŞTI
București
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Privat 1 1 1 4 7 15
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Privat 1 1 1 11 20 18
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Privat 1 1 1 26 24 12
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Privat 4 5 5 92 120 112
LICEUL TEHNOLOGIC " PETRU PONI " BUCUREŞTI
București
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 17
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" BUCUREŞTI
București
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 26 23 25
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 21 19 20
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" BUCUREŞTI
București
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 21 21
LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" BUCUREŞTI
București
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 2 1 52 31
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învăţământ dual Urban Stat 1 22
Tipăritor ofset
Tehnici poligrafice
învăţământ dual Urban Stat 1 1 12 13
Legător
Tehnici poligrafice
învăţământ dual Urban Stat 1 2 16 35
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 22 23
LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU" BUCUREŞTI
București
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 2 2 2 39 42 44
Comerciant - vânzător
Comerţ
învăţământ dual Urban Stat 2 1 47 20
LICEUL TEHNOLOGIC "ION I.C. BRĂTIANU" BUCUREŞTI
București
Mecanic auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 14 25
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 27
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 10
Mecanic de mecanică fină
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 11 20
Frezor - rabotor - mortezor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 11 19
Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 15
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 20
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 2 14 38
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 2 13 28
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 23
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 21
LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA TESLA" BUCUREŞTI
București
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 12
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învăţământ dual Urban Stat 1 12
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învățământ profesional Urban Stat 1 1 7 21
LICEUL TEHNOLOGIC "THEODOR PALLADY" BUCUREŞTI
București
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 2 24 45
Mecanic auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 19
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 17
Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 1 20 13
Electronist reţele de telecomunicaţii
Electronică, automatizări
învăţământ dual Urban Stat 1 19
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 11
LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA" BUCUREŞTI
București
Operator industria de medicamente şi produse cosmetice
Chimie industrială
învățământ profesional Urban Stat 1 9