PLAN ȘCOLARIZARE 2022-2023

Județul Giurgiu

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Nivel de școlarizare Tip de învățământ Mediu Proprietate Limba predare Clase Nr. de
elevi
LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE BOLINTINEANU” BOLINTIN VALE
BOLINTIN-VALE
Tehnician în industria textilă
Industrie textilă şi pielărie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 2 48
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
Mecanică
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Tehnician în activități de comerț
Comerț
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI
CĂLUGĂRENI
Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Protecţia mediului
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI
CLEJANI
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
Electromecanic utilaje și instalații industriale
Electromecanică
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMANA
COMANA
Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere
Silvicultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU
GIURGIU
Tehnician analize produse alimentare
Industrie alimentară
Liceal Masă Urban Stat Limba română 1 24
Sudor
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 13
Electronist aparate și echipamente
Electronică automatizări
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 20
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 30
Mecanic agricol
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 23
Sudor
Mecanică
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Fierar betonist - montator prefabricate
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Dulgher - tâmplar - parchetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Electrician auto
Electric
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Mecanic auto
Mecanică
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU
GIURGIU
Organizator banqueting
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician în hotelărie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
Liceal Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Bucătar
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 1 24
Recepționer - distribuitor
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Cofetar-patiser
Turism şi alimentaţie
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
Confecționer produse textile
Industrie textilă şi pielărie
Profesional dual Masă Urban Stat Limba română 1 24
Comerciant - vânzător
Comerț
Profesional Masă Urban Stat Limba română 0.5 12
LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE
HOTARELE
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24
LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI
MIHĂILEŞTI
Tehnician în activități economice
Economic
Liceal Masă Urban Stat Limba română 3 72
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 PRUNDU
PRUNDU
Tehnician agronom
Agricultură
Liceal Masă Rural Stat Limba română 1 24