ȘCOLARIZARE 2021-2022

Județul Sibiu

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Tip Mediu Proprietate Clase Nr. elevi
IX X XI IX X XI
COLEGIUL TEHNIC "AUGUST TREBONIU LAURIAN" AGNITA
Agnita
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 28 23 17
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învățământ profesional Urban Stat 1 1 24 15
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TECLU" COPŞA MICĂ
Copșa Mică
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 10 15 14
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 15 14 16
LICEUL "TIMOTEI CIPARIU" DUMBRĂVENI
Dumbrăveni
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 18 21 10
LICEUL TEHNOLOGIC MÂRŞA
Iacobeni
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Rural Stat 2 2 3 37 34 52
COLEGIUL " ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GAZ" MEDIAŞ
Mediaş
Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 16 20 15
Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 16 19 16
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învățământ profesional Urban Stat 1 1 18 17
COLEGIUL TEHNIC "MEDIENSIS" MEDIAŞ
Mediaş
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 29 24 26
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 25 18 19
LICEUL TEHNOLOGIC "AUTOMECANICA" MEDIAŞ
Mediaş
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 8
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Sudor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 14 15
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 24 19
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 14
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 5
LICEUL TEHNOLOGIC "ILIE MĂCELARIU" MIERCUREA SIBIULUI
Miercurea Sibiului
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 1 14 11
LICEUL TEHNOLOGIC MÂRŞA
Mîrșa
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 19 18
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 21
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 11
LICEUL TEHNOLOGIC "I. LUPAȘ" SĂLIŞTE
Săliște
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 17 22 18
COLEGIUL AGRICOL "DANIIL POPOVICI BARCIANU" SIBIU
Sibiu
Fermier montan
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 26
COLEGIUL ECONOMIC "GEORGE BARIȚIU" SIBIU
Sibiu
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 13 15
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 13 13
Comerciant - vânzător
Comerţ
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 24 28 22
COLEGIUL TEHNIC "CIBINIUM" SIBIU
Sibiu
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 18 30 15
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 31
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 15
LICEUL TEHNOLOGIC "AVRAM IANCU" SIBIU
Sibiu
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
învățământ profesional Urban Stat 1 1 20 15
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 13 23
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 10
LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" SIBIU
Sibiu
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 2 2 2 33 36 32
Sculer matriţer
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 8
LICEUL TEHNOLOGIC "INDEPENDENȚA" SIBIU
Sibiu
Sculer matriţer
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 12 19 22
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 23 26 23
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învăţământ dual Urban Stat 1 1 28 24
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 2 2 14 55 41
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 2 2 1 36 41 14
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 3 2 2 63 51 36
LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCȚII ȘI ARHITECTURĂ "CAROL I" SIBIU
Sibiu
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 11 11
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 9
Electrician constructor
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 11
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 16
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "TEREZIANUM" SIBIU
Sibiu
Cofetar - patiser
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 16 11
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 23 28 22
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 22 29 29
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 9 10 10
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 12 15 12
Preparator produse din carne şi peşte
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 10 11 7
LICEUL TEHNOLOGIC "J. LEBEL" TĂLMACIU
Tălmaciu
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 23 13 16
LICEUL TEHNOLOGIC "STĂNESCU VALERIAN" TÂRNAVA
Târnava
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 18 20 19