ȘCOLARIZARE 2021-2022

Județul Olt

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Tip Mediu Proprietate Clase Nr. elevi
IX X XI IX X XI
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" BALŞ
Balș
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 17 21 14
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BALŞ
Balș
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 2 20 26 41
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Confecţioner produse electrotehnice
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 11
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN FILIPESCU" CARACAL
Caracal
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 13 13
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 10 14 10
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE PETRESCU" CARACAL
Caracal
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 15
Zootehnist
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 16
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 20 25
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 14 10 15
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 10
LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" CARACAL
Caracal
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 14
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 11 15
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 25
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 18
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 23
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 1 24 18
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 28 14
Sudor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 10
Strungar
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 11
LICEUL TEHNOLOGIC "ION POPESCU-CILIENI" CILIENI
Cilieni
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 13 14
Horticultor
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 13 14
LICEUL TEHNOLOGIC "DANUBIUS" CORABIA
Corabia
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 15
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Lucrător în agroturism
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 1 17 19
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 23
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 18
LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA
Crâmpoia
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Rural Stat 1 15
LICEUL TEHNOLOGIC DRĂGĂNEŞTI OLT
Drăgăneşti Olt
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 26 28
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 20
LICEUL TEHNOLOGIC "TĂNASE CONSTANTIN" IZVOARELE
Izvoarele
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 16 32 16
LICEUL TEHNOLOGIC PIATRA OLT
Piatra Olt
Mecanic echipamente hidraulice si pneumatice
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 16
LICEUL "ȘTEFAN DIACONESCU" POTCOAVA
Potcoava
Preparator produse din carne şi peşte
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 18 19 23
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTININ BRÂNCOVEANU" SCORNICEŞTI
Scornicești
Lucrător în agricultură ecologică
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 18
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 21
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXE MARIN" SLATINA
Slatina
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 22 26 15
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 17 11
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 14
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 7
Strungar
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 7
Frezor - rabotor - mortezor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 9
Sculer matriţer
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 8
Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 18
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 1 18 13
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învăţământ dual Urban Stat 1 11
LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA
Slatina
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 2 1 27 35 13
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 22
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 1 25 25
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 15
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învăţământ dual Urban Stat 1 1 13 13
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 25 18 14
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 12
LICEULTEHNOLOGIC "PETRE S. AURELIAN" SLATINA
Slatina
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 15 29
Cofetar - patiser
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 14
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 15
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 15 26
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 1 14 29
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 17 12
Lucrător în agroturism
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 11 27
LICEUL TEHNOLOGIC TUFENI
Tufeni
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Rural Stat 1 17
LICEUL TEHNOLOGIC VĂLENI
Văleni
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 17