ȘCOLARIZARE 2021-2022

Județul Dolj

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Tip Mediu Proprietate Clase Nr. elevi
IX X XI IX X XI
LICEUL TEORETIC AMĂRĂȘTII DE JOS
Amărăștii de Jos
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 23 15
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 22
ȘCOALA PROFESIONALĂ "CONSTANTIN ARGETOIANU" ARGETOAIA
Argetoaia
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 20 14 23
LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN ANGHEL" BĂILEŞTI
Băileşti
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 1 16 7
Zootehnist
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 1 11 9
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 1 14 11
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 2 1 12 28 20
LICEUL TEORETIC "ADRIAN PĂUNESCU" BÂRCA
Bârca
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 21 17
LICEUL TEORETIC BECHET
Bechet
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 16 18
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 13
LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN MILCU" CALAFAT
Calafat
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Recepţioner - distribuitor
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 11
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 15
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 14
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Zootehnist
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 10
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE BANIȚĂ" CĂLĂRAŞI
Călărași
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 15 13
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 10 11
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN IANCULESCU" CÂRCEA
Cârcea
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 15 12 15
LICEUL TEORETIC "GH. VASILICHI" CETATE
Cetate
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Rural Stat 1 16
COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA
Craiova
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 24 29 32
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 2 20 23 52
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 20
LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA
Craiova
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Recepţioner - distribuitor
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 15
LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA
Craiova
Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 12 7
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 13 10
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 18
LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA
Craiova
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 11 11 23
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 10 14 16
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 10 9
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 13 16 8
LICEUL ENERGETIC CRAIOVA
Craiova
Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 17
Operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare
Electromecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 18
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" CRAIOVA
Craiova
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 7 17 21
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 21
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 21 20 26
LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN D. NENIȚESCU" CRAIOVA
Craiova
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 9
LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA
Craiova
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 2 2 2 45 40 39
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învățământ profesional Urban Stat 1 8
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 14
LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA
Craiova
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 10 11
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 10
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 11 11
Sudor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 11
Electrician constructor
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 8
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA
Craiova
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 24 27 26
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 10 10
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 20 8
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 30 17 18
Sculer matriţer
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 10 9
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 8
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 13
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA
Craiova
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 2 1 28 34 22
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 11
Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 20 12 27
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învăţământ dual Urban Stat 1 13
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "BEETHOVEN" CRAIOVA
Craiova
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 8
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 6 6
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 2 8 18
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 6
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Cofetar - patiser
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 12
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA
Craiova
Electromecanic material rulant
Electromecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 9 11
Frigotehnist
Electromecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 8
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 21 13
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 8 12
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CRAIOVA
Craiova
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Privat 1 1 1 7 15 20
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Privat 1 1 1 23 30 31
Croitor îmbrăcăminte după comandă
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Privat 1 1 1 14 27 31
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Privat 1 1 8 11
ȘCOALA PROFESIONALĂ DANEȚI
Daneți
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 15 11 9
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIŞANU" FILIAŞI
Filiaşi
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 14
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 12 17 12
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 12
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 14
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINEŞTI
Melinesti
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 26 20 26
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN NICOLAESCU-PLOPSOR" PLENIȚA
Pleniţa
Confecţioner produse electrotehnice
Electric
învățământ profesional Rural Stat 1 20
LICEUL TEORETIC "GEORGE ȘT. MARINCU" POIANA MARE
Poiana Mare
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 18 17
LICEUL TEHNOLOGIC "HORIA VINTILĂ" SEGARCEA
Segarcea
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 2 2 2 42 56 40
ȘCOALA PROFESIONALĂ VALEA STANCIULUI
Valea Stanciului
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 18 19 12