ȘCOLARIZARE 2021-2022

Județul Constanța

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Tip Mediu Proprietate Clase Nr. elevi
IX X XI IX X XI
LICEUL TEHNOLOGIC "JEAN DINU" ADAMCLISI
Adamclisi
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 15 29 23
LICEUL TEORETIC BĂNEASA
Băneasa
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 31 21
Lucrător în agroturism
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 21 30
LICEUL TEHNOLOGIC "DOBROGEA" CASTELU
Castelu
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Rural Stat 1 8
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 15 20 16
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 16 10 23
LICEUL TEHNOLOGIC "AXIOPOLIS" CERNAVODĂ
Cernavodă
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 16 14 23
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 9
Electrician constructor
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 11 10 15
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 9
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 12
LICEUL TEHNOLOGIC CIOBANU
Ciobanu
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 16 19 15
LICEUL COBADIN
Cobadin
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 24
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Rural Stat 1 1 21 25
LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC
Cogealac
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Rural Stat 1 2 2 20 46 35
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ "ALBATROS" CONSTANŢA
Constanţa
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 18 18 13
COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I" CONSTANŢA
Constanţa
Comerciant - vânzător
Comerţ
învăţământ dual Urban Stat 1 1 20 21
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 16 4
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 16 22
Cofetar - patiser
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 11
LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA
Constanţa
Lăcătuş construcţii navale
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 20
Tubulator naval
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 17
Lăcătuş construcţii navale
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 22 16
Tubulator naval
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 15
LICEUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" CONSTANŢA
Constanţa
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 18 23 23
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 25 28 25
LICEUL ENERGETIC CONSTANŢA
Constanţa
Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 16
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 1 15 22
LICEUL TEHNOLOGIC "C.A. ROSETTI" CONSTANŢA
Constanţa
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 23 16 21
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 21 18 14
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA" CONSTANŢA
Constanţa
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 5 5 4 115 122 90
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 20 15
Mecanic auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 15
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 8
LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN" CONSTANŢA
Constanţa
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 6
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 5 16 11
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 12 19 20
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 11 16 22
LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN N.ROMAN" CONSTANȚA
Constanţa
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 26 26 22
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 28 15
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 15
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 10
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 9
LICEUL TEHNOLOGIC "PONTICA" CONSTANŢA
Constanţa
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 18
LICEUL TEHNOLOGIC "TOMIS" CONSTANŢA
Constanţa
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 21 21
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 11 19
LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII CONSTANŢA
Constanţa
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 20 15 29
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CONSTANŢA
Constanţa
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Privat 1 1 20 15
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. CUVIOS DIONISIE EXIGUUL" CONSTANŢA
Constanţa
Dascăl (catehet)
Teologic
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 16 15
LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA
Crucea
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 20 23 20
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE DUMITRESCU" CUMPĂNA
Cumpăna
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 10 11 15
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 13 11 15
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE ISTRĂŢOIU" DELENI
Deleni
Zootehnist
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 17 16 11
LICEUL TEHNOLOGIC "RADU PRIȘCU" DOBROMIR
Dobromir
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 24 33 28
LICEUL TEHNOLOGIC "CARSIUM" HÂRŞOVA
Hârşova
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 22 16 26
Recepţioner - distribuitor
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 23
LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA
Independenţa
Preparator produse din lapte
Industrie alimentară
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 24 23 14
COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA
Mangalia
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 14
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 12
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 25 25 16
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 26
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 18
LICEUL TEHNOLOGIC "ION BĂNESCU" MANGALIA
Mangalia
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 17 16
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 30 25
Lăcătuş construcţii navale
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 13
Tubulator naval
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Electromecanic nave
Electromecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 17 12
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 14 16 29
LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" MEDGIDIA
Medgidia
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 10
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 14 24 29
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 18
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TITULESCU" MEDGIDIA
Medgidia
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 25 28
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 24 29 28
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 22 26 25
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 10
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 6 23
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 19
LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU" MIHAI VITEAZU
Mihai Viteazu
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 2 1 23 37 34
LICEUL TEORETIC 'MIHAIL KOGĂLNICEANU' MIHAIL KOGĂLNICEANU
Mihail Kogălniceanu
Preparator produse din carne şi peşte
Industrie alimentară
învățământ profesional Rural Stat 1 1 23 30
LICEUL TEHNOLOGIC "LAZĂR EDELEANU" NĂVODARI
Năvodari
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 22
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 15 27
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 14
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 24 29 26
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 27 32 22
LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ
Negru Vodă
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 25 33 32
LICEUL TEHNOLOGIC "I. C. BRĂTIANU" NICOLAE BĂLCESCU
Nicolae Bălcescu
Zidar - pietrar-tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 23 16 15
LICEUL "REGELE CAROL I" OSTROV
Ostrov
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 20 18
Horticultor
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 20
LICEUL TEHNOLOGIC "ION PODARU" OVIDIU
Ovidiu
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 28 27 29
LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIȚĂ" TECHIRGHIOL
Techirghiol
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 22 18
LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR
Topraisar
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 22 20 21