ȘCOLARIZARE 2021-2022

Județul Alba

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Tip Mediu Proprietate Clase Nr. elevi
IX X XI IX X XI
LICEUL "HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN" ABRUD
Abrud
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 14
COLEGIUL NAȚIONAL "BETHLEN GABOR" AIUD
Aiud
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 12
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 18 21
LICEUL TEHNOLOGIC AIUD
Aiud
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 31 27 22
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 1 25 14
COLEGIUL ECONOMIC "DIONISIE POP MARȚIAN" ALBA IULIA
Alba Iulia
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 14 15 17
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 11 16
COLEGIUL TEHNIC "APULUM" ALBA IULIA
Alba Iulia
Confecţioner articole din piele şi înlocuitori
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 12
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Operator ceramică fină
Materiale de construcţii
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 23
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU DOMȘA" ALBA IULIA
Alba Iulia
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 14 15 24
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 15
Mecanic auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 16
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 11
Modelier
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 10 13
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învăţământ dual Urban Stat 2 2 2 38 39 43
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 14 28 23
LICEUL TEHNOLOGIC "DORIN PAVEL" ALBA IULIA
Alba Iulia
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 1 24 22
Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 21
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 12 15 10
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 10 13
Sudor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 10
Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 13
LICEUL TEHNOLOGIC "ŢARA MOŢILOR" ALBAC
Albac
Lucrător în agroturism
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 19 21
LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE ARIEŞENI
Arieșeni
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 15 19 22
LICEUL "DR. LAZĂR CHIRILĂ" BAIA DE ARIEŞ
Baia de Arieș
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 14
LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN MANCIULEA" BLAJ
Blaj
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 12 15 10
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 12 11 13
LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ
Blaj
Electrician constructor
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 2 1 25 30 18
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 25 18 7
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 14 13 13
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 6
Rectificator
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 7 13
Strungar
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 9
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 11
Sculer matriţer
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 8
LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CÂMPENI
Câmpeni
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 12 17 17
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 17 30 24
Pădurar
Silvicultură
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 22
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 9
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" CIMBRUD
Ciumbrud
Lucrător în agroturism
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 1 25 15
COLEGIUL TEHNIC "ION D. LĂZĂRESCU" CUGIR
Cugir
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 22 15
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 2 1 28 40 29
Strungar
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 10
Strungar
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 9
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI
Jidvei
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 11 14 6
Horticultor
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 9 13 8
LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MUREŞ
Ocna Mureș
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 30 10 10
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 10 10
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 11
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 24 24 24
LICEUL TEHNOLOGIC SBEŞ
Sebeș
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 26
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 1 33 25
Operator montator subansamble
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 27
Tricoter -confecţioner
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 16
Tricoter -confecţioner
Industrie textilă şi pielărie
învăţământ dual Urban Stat 1 18
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 15
Marochiner
Industrie textilă şi pielărie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 12 12
Marochiner
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
învățământ profesional Urban Stat 1 1 21 11
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
învăţământ dual Urban Stat 1 1 7 9
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 13 20
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 17 9
Confecţioner articole din piele şi înlocuitori
Industrie textilă şi pielărie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 7 13
Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 14
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 26
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 14
LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA
Zlatna
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 10