Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic a coordonat metodologic realizarea ghidului Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020 pentru învățământul profesional și tehnic.

Aceste Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020 au scopul de a facilita intervenția cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic în pregătirea teoretică și practică a elevilor, în anul școlar 2020-2021, pentru remedierea decalajelor create de finalizarea anului școlar 2019-2020 în condiții de pandemie, dat fiind faptul că aceste decalaje au consecințe directe asupra achizițiilor elevilor în termeni de rezultate ale învățării: cunoștințe, abilități și atitudini.
Fișiere atașate: