NOUTĂȚI

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

CNDIPT, partener în Campania de promovare - Meseria face diferenţa!

Tehnologia se schimbă de la zi la zi, generaţia tânără are nevoie de consiliere şi orientare pentru carieră, operatorii economici duc lipsă de forţă de muncă, societatea românească îşi uneşte forţele pentru a deveni relevantă pentru tinerii de astăzi pentru a-i păstra ca cetăţeni activi. În aceste condiţii, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) este un part

Mai mult

Peste 96.600 locuri disponibile în învăţământul profesional şi tehnic pentru anul şcolar 2020-2021

Pe an ce trece, România înţelege că trebuie pus accentul pe dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, iar Ministerul Educaţiei şi Cercetării încurajează un învăţământ care fructifică parteneriatul cu operatorii economici, care, la finalul şcolarizării, ne aşteptăm să angajeze viitorii absolvenţi. Astfel, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a sprijinit, prin

Mai mult

Importanța activităților de orientare și consiliere în carieră pentru elevii din gimnaziu și învățământul profesional și tehnic pentru o economie performantă

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic continuă acțiunile privind orientarea și consilierea pentru carieră a elevilor, prin intermediul rezultatelor proiectului ”JOBS - Orientare profesională – Instruire în întreprinderi și școli”, dezvoltat și implementat în parteneriat cu Ministerul Educației din România, în colaborare cu Centrul pentru Proiecte Internaționale în E

Mai mult

CNDIPT coordonează formarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor

În contextul implementării acţiunilor şi măsurilor din Cadrul Strategic pentru Educaţie şi Formare Profesională ET 2020 şi a Strategiei Educaţiei şi Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pune accent pe formarea competenţelor antreprenoriale, ca un obiectiv important al învăţământului profesional ş

Mai mult

Platforma europeană pentru serviciile de bază în vederea dobândirii de competențe digitale și noi locuri de muncă

Comisia Europeană a lansat un apel pentru proiectarea, dezvoltarea și întreținerea Platforma europeană pentru serviciile de bază în vederea dobândirii de competențe digitale și noi locuri de muncă. Scopul final al acestui apel este susţinerea dezvoltării unei platforme de înaltă calitate, care să fie utilă și semnificativă pentru părțile interesate, factorii de decizie și publicul din întreag

Mai mult

Operatorii economici pot solicita până la data de 22 noiembrie 2019 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2020-2021

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări profesionale, nivel 3 conform Cadrului Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regio

Mai mult