NOUTĂȚI

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic a coordonat metodologic realizarea ghidului Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020 pentru învățământul profesional și tehnic.Aceste Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020 au scopul de a facilita intervenția cadrelor didactice din învățământul profesional

Mai mult

Săptămâna europeană a meseriilor, 9-13 noiembrie 2020

Săptămâna europeană a meseriilor (European Vocational Skills Week 2020), eveniment anual organizat la inițiativa Comisiei Europene, aflat la a V-a ediție, se desfășoară în acest an în perioada 9 - 13 noiembrie și are drept scop promovarea la nivel european a exemplelor de bună practică în formarea competențelor profesionale. În această perioadă sunteți invitați să organizați activități și evenimen

Mai mult

Situaţia locurilor libere din oferta educaţională pentru clasa a ix-a, învățământ profesional şi învăţământ dual, de masă şi special, pentru anul școlar 2020 - 2021, după etapa a ii-a de admitere

Amănunte despre modul de înscriere puteți regăsi accesând link-ul de mai jos:OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021 PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL, ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL TEHNOLOGICLocurile rămase libere dupa etapa a doua sunt cele menționate mai jos: Alba Brăila Dâmbovița Iași Satu Mare Vâlcea Arad București

Mai mult

Mai sunt locuri pentru anul şcolar 2020-2021 pentru învăţământul profesional și pentru învăţământul dual

Absolvenţii clasei a VIII-a mai pot opta pentru continuarea studiilor în anul şcolar 2020-2021 în învăţământul
profesional și în învăţământul dual, până la data de 30 iulie 2020, conform OMEC 4617 din 22 iunie 2020  pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea
şi calendarul
admiterii în învăţământul prof

Mai mult

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021 pentru învăţământul profesional, învăţământul dual şi învăţământul liceal tehnologic

Pentru anul şcolar 2020-2021 se vor aloca locuri distincte peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES). Modificarea este menţionată în OMEC nr. 4617/22.06.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 545/25.06.2020. Repartizarea candidaților pe aceste locuri se realizează de către Comisia de admitere județeană/ Comisia de a

Mai mult

Certificarea absolvenților din învățământul profesional și tehnic în anul școlar 2019-2020

Examenele de certificare a calificărilor profesionale vor fi abordate în mod diferit în acest an școlar, în contextul pandemic pe care România îl traversează. Astfel, până la acest moment, sunt modificări pentru examenele de certificare pentru absolvenții:învățământului profesional și învățământului dual – care pot obține certificat de calificare de nivel 3;stagiilor de pregătire practică – care p

Mai mult