Importanța activităților de orientare și consiliere în carieră pentru elevii din gimnaziu și învățământul profesional și tehnic pentru o economie performantă

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic continuă acțiunile privind orientarea și consilierea pentru carieră a elevilor, prin intermediul rezultatelor proiectului ”JOBS - Orientare profesională – Instruire în întreprinderi și școli”, dezvoltat și implementat în parteneriat cu Ministerul Educației din România, în colaborare cu Centrul pentru Proiecte Internaționale în Educație al Universității Pedagogice Zürich (PH Zürich-IPE), în cadrul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană.

Elevii din gimnaziu, precum și elevii din învățământul profesional și tehnic pot să-și construiască un traseu profesional bazat pe abilitățile pe care le au, precum și pe competențele pe care le vor dobândi prin pregătirea în cadrul unei calificări profesionale. Astfel, pornind de la experiența celor 180 de școli și licee, din 21 de județe, în parteneriat cu peste 900 de companii și instituții care au primit elevi în vizite de explorare, în cadrul proiectului s-au realiazat o serie de materiale care se folosesc și acum în procesul de orientare și consiliere profesională:

- Caietul elevului pentru orientare profesională – instruire în întreprinderi și școli – varianta în RO și EN
- Broșura pentru profesori – ”Cum sprijinim învățarea activă?” – varianta în RO și EN

Dorim să menționăm că au fost formați până în ianuarie 2020 mai mult de 2.000 de profesori din învățământul gimnazial și profesional și tehnic, inițial prin intermediul finanțării din cadrul proiectului, și ulterior, ca sustenabilitate pentru proiect, prin intermediul parteneriatelor încheiate cu peste 28 de Case ale Corpului Didactic din România, cărora CNDIPT le mulțumește în mod deosebit pentru efortul depus pentru furnizarea programului de formare continuă acreditat „JOBS-formarea pentru orientarea şi consilierea în carieră a elevilor”. 

Mai multe informații, materiale și tutoriale asupra modului în care pot folosi materialele în vederea unui proces optim de orientare în carieră puteți regăsi accesând site-ul proiectului, și în limba română, dar și în limba engleză:
Fișiere atașate: