Peste 96.600 locuri disponibile în învăţământul profesional şi tehnic pentru anul şcolar 2020-2021

Pe an ce trece, România înţelege că trebuie pus accentul pe dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, iar Ministerul Educaţiei şi Cercetării încurajează un învăţământ care fructifică parteneriatul cu operatorii economici, care, la finalul şcolarizării, ne aşteptăm să angajeze viitorii absolvenţi. Astfel, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a sprijinit, prin colegii coordonatori regionali de la nivelul întregii ţări, proiectarea unui plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 care să răspundă în cea mai mare măsură solicitărilor operatorilor economici.

Mai jos se regăseşte analiza numărului de locuri din proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021, la nivelul lunii ianuarie. Situaţia detaliată va fi postată pe site-ul www.alegetidrumul.ro şi va pune baza alegerii parcursului profesional de către elevii din clasa a VIII-a, după aprobarea cifrei de şcolarizare prin hotărâre de guvern, cel mai probabil, în luna martie 2020.

1. Învăţământ profesional şi tehnic (învăţământ liceal tehnologic învăţământ profesional)
La nivel naţional sunt cuprinse în proiectul planului de şcolarizare un număr de 3.457,5 clase cu 96.631 de locuri, ceea ce reprezintă 53,6% din totalul locurilor la clasa a IX-a, învăţământ de masă, de zi, în unităţi de învăţământ proprietate publică. Faţă de anul şcolar curent se înregistrează o creştere a ponderii învăţământului profesional şi tehnic cu 3,2 puncte procentuale (în anul şcolar curent numărul de elevi înscrişi în clasa a IX-a în învăţământ profesional şi tehnic în învăţământul de masă, de zi, în unităţi de învăţământ proprietate publică este de 50,4%).
Cu ponderi peste media naţională în proiectul planului de şcolarizare se situează 27 de judeţe. Se remarcă, cu ponderi peste 59%, judeţele: Sibiu, Constanţa, Călăraşi, Prahova, Iaşi, Suceava. La polul opus, cu ponderi sub 50%, se situează judeţele: Teleorman, Cluj, Timiş şi municipiul Bucureşti.

2. Învăţământul profesional
La nivel naţional sunt cuprinse în proiectul planului de şcolarizare un număr de 1.771 de clase cu 49.381 de locuri, ceea ce reprezintă 27,4% din totalul locurilor la clasa a IX-a, învăţământ de masă, de zi, în unităţi de învăţământ proprietate publică. Faţă de anul şcolar curent se înregistrează o creştere a ponderii învăţământului profesional cu 3,3 puncte procentuale (în anul şcolar curent numărul de elevi înscrişi în clasa a IX-a în învăţământ profesional, în învăţământul de masă, de zi, în unităţi de învăţământ proprietate publică este de 24,1%).
Cu ponderi peste media naţională în proiectul planului de şcolarizare se situează 26 de judeţe. Se remarcă, cu ponderi peste 35%, judeţele: Braşov, Covasna, Brăila, Satu Mare, Călăraşi, Ialomiţa. La polul opus, cu ponderi sub 22%, se situează judeţele: Vrancea, Mehedinţi, Argeş, Teleorman şi municipiul Bucureşti.
Cele mai multe locuri alocate în planul de şcolarizare, ca urmare a solicitărilor operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ, sunt în următoarele domenii de formare profesională: mecanică (17.798 locuri), turism şi alimentaţie (8.503 locuri), comerţ (3.165 locuri), industrie textilă şi pielărie (3.031 locuri).

3. Învăţământul dual
La nivel naţional sunt cuprinse în proiectul planului de şcolarizare un număr de 325,5 clase cu 8.888 de locuri, ceea ce reprezintă 4,9 % din totalul locurilor la clasa a IX-a, învăţământ de masă, de zi, în unităţi de învăţământ proprietate publică. Faţă de anul şcolar curent se înregistrează o creştere atât a ponderii învăţământului dual cu 0,8 puncte procentuale, cât şi a numărului de locuri (în anul şcolar curent numărul de elevi înscrişi în clasa a IX-a în învăţământ dual, în învăţământul de masă, de zi, în unităţi de învăţământ proprietate publică este de 6.880, ceea ce reprezintă 4,1%). Este de remarcat creşterea cu peste 29% a ofertei de şcolarizare la învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, faţă de existentul în anul şcolar curent.
Cu ponderi peste media naţională în proiectul planului de şcolarizare se situează 13 judeţe. Se remarcă, cu ponderi peste 8%, judeţele: Alba, Braşov, Bihor, Cluj, Satu Mare, Gorj, Vâlcea, Caraş-Severin, Timiş. La polul opus se situează judeţele fără ofertă la învăţământul dual: Vrancea, Giurgiu, Ialomiţa.
Cele mai multe locuri alocate în proiectul planului de şcolarizare, ca urmare a solicitărilor operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ, sunt în următoarele domenii de formare profesională: mecanică (3.826 locuri), turism şi alimentaţie (1.330 locuri), electric (823 locuri), electromecanică (734 locuri).

Detalii in graficele atasate acestui articol.

Fișiere atașate: