CNDIPT coordonează formarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor

În contextul implementării acţiunilor şi măsurilor din Cadrul Strategic pentru Educaţie şi Formare Profesională ET 2020 şi a Strategiei Educaţiei şi Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pune accent pe formarea competenţelor antreprenoriale, ca un obiectiv important al învăţământului profesional şi tehnic (IPT) din România. Astfel, CNDIPT, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării organizează anual competițiile „Business Plan” și „Marca de calitate a Firmei de Exerciţiu”. Pentru anul şcolar 2019-2020, derularea acestor competiţii sunt menţionate în Lista concursurilor naţionale şcolare finanţate de către M.E.N. în anul şcolar 2019-2020, Anexa 4 la OMEN nr. 5092/30.08.2019.

Firma de exerciţiu reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi/ studenţi în pregătirea profesională. În anul şcolar 2018-2019, în România a funcţionat o reţea formată din 4.200 firme de exerciţiu, prezente în 270 de unităţi de învăţământ profesional şi tehnic din 230 localităţi. Mai mult decât atât, conceptul a fost extins şi în învăţământul superior, în universităţile din România fiind implicate un număr de 141 întreprinderi simulate.

Competiția „Business Plan” vine în sprijinul dezvoltării competenţelor antreprenoriale ale elevilor, facilitând corelarea pregătirii teoretice cu pregătirea practică a elevilor. Competiţia se adresează tuturor firmelor de exerciţiu înregistrate/ reînregistrate în anul şcolar 2019-2020 la ROCT - Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu/ Întreprinderilor Simulate din România şi se desfăşură în patru etape: pe şcoală, judeţeană, regională şi naţională. Această competiţie are ca scop dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin prezentarea de către elevii implicaţi, a unor planuri de afaceri ale firmelor de exerciţiu, elaborate ca rezultat al formării în firma de exerciţiu.

Competiţia „Marca de calitate a Firmei de Exerciţiu” reprezintă o iniţiativă de evaluare a calităţii activităţii şi a performanţelor firmei de exerciţiu. 
Fișiere atașate: