NOUTĂȚI

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Certificarea absolvenților din învățământul profesional și tehnic în anul școlar 2019-2020

Examenele de certificare a calificărilor profesionale vor fi abordate în mod diferit în acest an școlar, în contextul pandemic pe care România îl traversează. Astfel, până la acest moment, sunt modificări pentru examenele de certificare pentru absolvenții:învățământului profesional și învățământului dual – care pot obține certificat de calificare de nivel 3;stagiilor de pregătire practică – care p

Mai mult

CNDIPT, partener în Campania de promovare - Meseria face diferenţa!

Tehnologia se schimbă de la zi la zi, generaţia tânără are nevoie de consiliere şi orientare pentru carieră, operatorii economici duc lipsă de forţă de muncă, societatea românească îşi uneşte forţele pentru a deveni relevantă pentru tinerii de astăzi pentru a-i păstra ca cetăţeni activi. În aceste condiţii, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) este un part

Mai mult

Peste 96.600 locuri disponibile în învăţământul profesional şi tehnic pentru anul şcolar 2020-2021

Pe an ce trece, România înţelege că trebuie pus accentul pe dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, iar Ministerul Educaţiei şi Cercetării încurajează un învăţământ care fructifică parteneriatul cu operatorii economici, care, la finalul şcolarizării, ne aşteptăm să angajeze viitorii absolvenţi. Astfel, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a sprijinit, prin

Mai mult

Importanța activităților de orientare și consiliere în carieră pentru elevii din gimnaziu și învățământul profesional și tehnic pentru o economie performantă

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic continuă acțiunile privind orientarea și consilierea pentru carieră a elevilor, prin intermediul rezultatelor proiectului ”JOBS - Orientare profesională – Instruire în întreprinderi și școli”, dezvoltat și implementat în parteneriat cu Ministerul Educației din România, în colaborare cu Centrul pentru Proiecte Internaționale în E

Mai mult

CNDIPT coordonează formarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor

În contextul implementării acţiunilor şi măsurilor din Cadrul Strategic pentru Educaţie şi Formare Profesională ET 2020 şi a Strategiei Educaţiei şi Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pune accent pe formarea competenţelor antreprenoriale, ca un obiectiv important al învăţământului profesional ş

Mai mult

Platforma europeană pentru serviciile de bază în vederea dobândirii de competențe digitale și noi locuri de muncă

Comisia Europeană a lansat un apel pentru proiectarea, dezvoltarea și întreținerea Platforma europeană pentru serviciile de bază în vederea dobândirii de competențe digitale și noi locuri de muncă. Scopul final al acestui apel este susţinerea dezvoltării unei platforme de înaltă calitate, care să fie utilă și semnificativă pentru părțile interesate, factorii de decizie și publicul din întreag

Mai mult