NOUTĂȚI

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic a coordonat metodologic realizarea ghidului Repere metodologice pentru clasa a IX-a, pentru învățământul profesional și tehnic, anul școlar 2021-2022

Reperele metodologice au scopul de a facilita intervenția cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic în pregătirea teoretică și practică a elevilor de clasa a IX-a, oferind sugestii de abordare a unor conținuturi din modulele de specialitate în vederea obținerii de către elevi a rezultatelor învățării prevăzute în Standardul de pregătire profesională.Pentru a optimiza relația dintre

Mai mult

Ordinul nr. 5449 din 31 august 2020

ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiteriiîn învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

Mai mult

Vocație și pasiune în învățământul profesional și tehnic

Considerând că adecvarea la nevoile mediului economic în continuă schimbare și modernizare estebaza dezvoltării unui învățământ profesional și tehnic flexibil, deschis și performant, MinisterulEducației, alături de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic își propunsă aducă în prim plan importanța dobândirii unei calificări profesionale într-un parteneriat real școală–

Mai mult

Ordin comun pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică

Pentru reîntoarcerea in scoala a elevilor si profesorilor, în condiții de siguranta, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății au emis un ordin comun care reglementează măsurile de organizare și modul de desfășurare a activității educaționale în cele trei scenarii de funcționare, în funcție de incidența cumulată pe ultimele 14 zile a cazurilor de COVID-19, înregistrată la nivelul fiecărei loc

Mai mult

SELFIE WBL – pilotarea instrumentului european, un succes în România

SELFIE este un instrument digital, lansat în anul 2018 de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene și de Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură. La începutul anului 2020, în cooperare cu Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, SELFIE a fost adaptat pentru a include un modul privind învățarea la locul de muncă, care adaugă opiniile in-c

Mai mult

Operatorii economici pot solicita până la data de 13 noiembrie 2020 şcolarizare în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2021-2022

Învățământul profesional are ca obiectiv principal formarea competențelor profesionale specifice unei calificări profesionale nivel 3 conform Cadrului  Naţional al Calificărilor, corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor. Învățământul profesional se organizează la solicitarea operatorilor economici și în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin do

Mai mult