NOUTĂȚI

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

CNDIPT coordonează formarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor

În contextul implementării acţiunilor şi măsurilor din Cadrul Strategic pentru Educaţie şi Formare Profesională ET 2020 şi a Strategiei Educaţiei şi Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pune accent pe formarea competenţelor antreprenoriale, ca un obiectiv important al învăţământului profesional ş

Mai mult

Platforma europeană pentru serviciile de bază în vederea dobândirii de competențe digitale și noi locuri de muncă

Comisia Europeană a lansat un apel pentru proiectarea, dezvoltarea și întreținerea Platforma europeană pentru serviciile de bază în vederea dobândirii de competențe digitale și noi locuri de muncă. Scopul final al acestui apel este susţinerea dezvoltării unei platforme de înaltă calitate, care să fie utilă și semnificativă pentru părțile interesate, factorii de decizie și publicul din întreag

Mai mult

Operatorii economici pot solicita până la data de 22 noiembrie 2019 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2020-2021

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări profesionale, nivel 3 conform Cadrului Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regio

Mai mult

Mai sunt 31.169 locuri libere pentru a doua etapa de admitere in invatamantul profesional si pentru invatamantul dual

La finalul primei etape de admitere în învăţământul profesional, inclusiv dual, pentru anul şcolar 2019-2020, mai sunt 31.169 locuri libere, din care 4.239 locuri pentru învăţământul dual.Suntem în plin proces de înscriere, pănă la data de 24 iulie urmând să se deruleze următoarele:Învăţământ profesional:eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ

Mai mult

Peste 52.000 locuri disponibile pentru învăţământul profesional, inclusiv dual pentru anul şcolar 2019-2020

Eforturile Ministerului Educaţiei Naţionale pentru a răspunde operatorilor economici în vederea asigurării unei forţe de muncă calificate au condus la o ofertă de peste 52.000 locuri în oferta educaţională pentru învăţământul profesional, inclusiv dual pentru anul şcolar 2019-2020. Absolvenţii clasei a VIII-a au de ales dintr-o gamă variată de calificări profesionale şcolarizate pe tot teritoriul

Mai mult

“Masă rotundă de Nivel Înalt” organizată în cadrul proiectului „Learning by Doing”

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional si Tehnic au inclus pe agenda evenimentelor din perioada exercitării de către România a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, organizarea, în data de 8 mai 2019, a unei  mese rotunde, în care se doreşte o reală dezbatere asupra rezultatelor proiectului “Learning by Doing”, proiect cofi

Mai mult