Platforma europeană pentru serviciile de bază în vederea dobândirii de competențe digitale și noi locuri de muncă

Comisia Europeană a lansat un apel pentru proiectarea, dezvoltarea și întreținerea Platforma europeană pentru serviciile de bază în vederea dobândirii de competențe digitale și noi locuri de muncă. 

Scopul final al acestui apel este susţinerea dezvoltării unei platforme de înaltă calitate, care să fie utilă și semnificativă pentru părțile interesate, factorii de decizie și publicul din întreaga Uniune Europeană. Se doreşte ca această platformă să devină progresiv un punct unic de informare unde persoane sau organizații pot găsi soluții pentru nevoia de a dobândi competențe digitale.

Platforma digitală pentru competențe și locuri de muncă va fi un instrument cheie pentru accesarea informațiilor despre acțiunile derulate în vederea dobândirii competențelor digitale în UE, în special în ceea ce privește informațiile privind competențele, oportunitățile de finanțare și formare, cele mai bune practici ale statelor membre. De asemenea, va sprijini pilonul de competențe digitale al programului Europa digitală, cu o atenție specială pe inteligența artificială, securitatea cibernetică și calculul de înaltă performanță.

Comisia Europeană a stabilt o serie de criterii de selecţie pentru aplicanţi, care sunt în măsură să determine experienţa relevantă a acestora în:
- abilități digitale, în special în diseminarea bunelor practici și noi modele de formare, școlarizare și învățare;
- dezvoltare web și design web;
- comunicare, marketing digital și management comunitar;
- cercetare de birou și analiză de afaceri;
- accesul la actorii europeni cheie.

Având în vedere complexitatea viitoarei platforme, recomandarea Comisiei Europene este de formare a unui consorțiu format din mai multe organizații care să aducă expertiză din domeniile menționate mai sus în vederea construirii platformei şi în asigurarea unor condiţii optime de funcţionare.

Termenul limită pentru acest apel este luni, 17 februarie 2020, ora 16:00 CET.

Pentru informații suplimentare puteţi accesa link-urile de mai jos:

- site-ul Comisiei Europene:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-digital-skills-and-jobs-core-service-platform-one-stop-shop-digital-skills

- Platforma eTendering