CNDIPT, partener în Campania de promovare - Meseria face diferenţa!

Tehnologia se schimbă de la zi la zi, generaţia tânără are nevoie de consiliere şi orientare pentru carieră, operatorii economici duc lipsă de forţă de muncă, societatea românească îşi uneşte forţele pentru a deveni relevantă pentru tinerii de astăzi pentru a-i păstra ca cetăţeni activi. În aceste condiţii, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) este un partener de încredere al Ministerului Educaţiei şi Cercetării în acţiunile de promovare iniţiate în cadrul Campaniei „Meseria face diferenţa!”.
Scopul acestei campanii este de a promova meseriile relevante pentru piaţa muncii, care pot fi alese de către elevi, în condiţiile unui traseu profesional sprijinit de şcoală şi de operatorii economici. 

În perioada 11 februarie 2020 – 11 martie 2020, CNDIPT va participa alături de Ministerul Educaţiei şi Cercetării la evenimentele organizate la nivel local, cu ocazia Zilei Naţionale a Meseriilor din data de 11 martie 2020. Astăzi, 12 februarie 2020, am deschis seria acestor activităţi la Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”, Brăneşti, judeţul Ilfov, unde elevii, Ambasadori pentru învăţământul profesional, tehnic şi dual au discutat cu dna Ministru al educaţiei, Monica Cristina Anisie despre motivele alegerii acestei şcoli şi a calificărilor profesionale pe care le parcurg, despre cum văd relaţia cu tutorii de practică de la care învaţă partea practică.

Educaţia şi formarea profesională este motorul dezvoltării economice a României, iar prin eforturile susţinute ale tuturor actorilor implicaţi putem contribui la alegerea unui traseu de succes pentru viitorii absolvenţi de clasa a VIII-a. Colegii coordonatori din CNDIPT vor fi alături în toate cele 8 regiuni de dezvoltate ale ţării pentru organizarea evenimentelor de către partenerii noştri din educaţie, precum inspectorate şcolare, unităţi de învăţământ şi Centre Judeţene/ al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, de către partenerii sociali, precum operatori economici, sindicate, autorităţi publice locale, camere de comerţ sau ONG-uri.

Finalul acestei perioade va fi pentru educaţie punctul de plecare pentru realizarea acţiunilor de informare şi consiliere în carieră prevăzute în OMEN nr. 5087/30.08.2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021. Se va realiza o broşură cu informaţii de interes pentru elevi pentru cele mai relevante calificări profesionale şi pentru o orientare coerentă în carieră.

LINK-URI UTILE

Fișiere atașate: