Operatorii economici pot solicita până la data de 22 noiembrie 2019 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2020-2021

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări profesionale, nivel 3 conform Cadrului Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale sau la solicitarea directă a operatorilor economici.

Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional, organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori ai absolvenţilor, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă.

Operatorii economici sunt invitaţi din nou să se implice în parteneriatele cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pentru furnizarea stagiilor de pregătire practică pentru învăţământul dual şi învăţământul profesional. Calendarul complet al etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2020-2021 se poate regăsi
aici.

Solicitarea pentru învăţământul dual se completează şi se transmite până la data de 22 noiembrie 2019 la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pe adresa de mail registratura.cndipt@gmail.com. Modelul pentru solicitarea pentru şcolarizarea în învăţământul dual se poate descărca de aici.

Solicitarea pentru învăţământul profesional se completează şi se transmite până la data de 22 noiembrie 2019 la unităţile de învăţământ profesional şi tehnic sau la Inspectoratele Şcolare Judeţene/ al Municipiului Bucureşti. Modelul pentru solicitarea în învăţământul profesional se poate descărca de aici.

Reaminitim că CNDIPT a reglementat organizarea şi funcţionarea învăţământului dual şi astfel, operatorii economici se pot implica mai mult în formarea profesională a elevilor, începând cu selecţia acestora, furnizarea de stagii de pregătire practică în acord cu curriculumul naţional, dar şi CDL (Curriculum în Dezvoltare Locală), construit de către operatori în parteneriat cu unităţile de învăţământ partenere, ajungând la o implicare directă în evaluarea curentă şi finală a elevilor.

Mai multe amănunte despre învăţământul dual puteţi regăsi aici.
Mai multe amănunte despre învăţământul profesional puteţi regăsi aici.

Standardele de pregătire practică după care se realizează şcolarizarea în învăţământul dual/ profesional se regăsesc aici.
Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021 se regăseşte aici.
Fișiere atașate: