Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021 pentru învăţământul profesional, învăţământul dual şi învăţământul liceal tehnologic

Pentru anul şcolar 2020-2021 se vor aloca locuri distincte peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES). Modificarea este menţionată în OMEC nr. 4617/22.06.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 545/25.06.2020. Repartizarea candidaților pe aceste locuri se realizează de către Comisia de admitere județeană/ Comisia de admitere a municipiului București, în baza unei proceduri stabilite de Comisia națională de admitere.

Absolvenţii clasei a VIII-a pot opta pentru continuarea studiilor în anul şcolar 2020-2021 în:

 • Învăţământul profesional
 • Învăţământul dual
 • Învăţământul liceal tehnologic.
Formarea elevilor în învăţământul profesional şi în învăţământul dual este susţinută din punct de vedere financiar prin bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de:

 • 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional
 • 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual


Prima etapă pentru înscrierea elevilor se derulează în perioadele 29 iunie - 3 iulie şi 6-7 iulie 2020. 

Din cauza situaţiei speciale din acest an şcolar, cauzată de criza sanitară COVID 19, opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de către candidaţi asistaţi de diriginţi/ cadrele didactice din unitatea de învăţământ gimnazial pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor elevilor.

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ profesional pentru care optează.

Toate prevederile legislative în vigoare şi detaliile pentru admiterea în învăţământul pofesional şi tehnic pentru anul şcolar 2020-2021 se regăsesc în documentele următoare:

 • OMEC_4324 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar 2020-2021
 • OMEC_4326 din 22 mai 2020 pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020-2021
 • OMEC_4617 din 22 iunie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021
  Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021, Anexa 1 la OMEC_4617 din 22 iunie 2020
  Calendarul admiterii în învățământul dual  pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2020-2021, Anexa 1 la OMEC_4617 din 22 iunie 2020

A doua etapă de înscriere a elevilor în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se va derula în perioada 24 iulie – 4 august 2020.

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021 pentru învăţământul profesional, pentru învăţământul dual şi pentru învăţământul liceal tehnologic este disponibilă aici

Calendarul schematic al desfășurării admiterii în învățământul profesional de stat în anul școlar 2020-2021, poate fi consultat aici.

Fișiere atașate: