Certificarea absolvenților din învățământul profesional și tehnic în anul școlar 2019-2020

Examenele de certificare a calificărilor profesionale vor fi abordate în mod diferit în acest an școlar, în contextul pandemic pe care România îl traversează. Astfel, până la acest moment, sunt modificări pentru examenele de certificare pentru absolvenții:
  • învățământului profesional și învățământului dual – care pot obține certificat de calificare de nivel 3;
  • stagiilor de pregătire practică – care pot obține certificat de calificare de nivel 3;
  • învățământului liceal tehnologic - care pot obține certificat de calificare de nivel 4.
Principalele modificări ale metodologiilor în vigoare, valabile doar pentru anul școlar 2019-2020, pentru absolvenții menționați mai sus sunt următoarele:
  • examenul de certificare constă în realizarea unui proiect, care se transmite în format pdf, on line pe adresa de email a unității de învățământ, urmând a fi arhivat în format digital şi păstrat 3 (trei) ani; în cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului in format pdf pe adresa de email a unității de învățământ, acesta va fi depus, fizic, la secretariatul unității de învățământ;
  • pentru evaluarea proiectelor, se constituite Comisii de examinare în fiecare unitate de învățământ acreditată.

Evaluarea proiectelor se realizează de către 2 evaluatori: 

pentru absolvenții învățământului liceal tehnologic și al stagiilor de pregătire practică: 

  • un cadru didactic de specialitate care a îndrumat realizarea proiectelor;
  • un evaluator extern - în cazul în care nu poate fi asigurată prezența în comisie a unui evaluator extern, acesta va fi înlocuit cu un cadru didactic de specialitate din unitatea de învățământ;

pentru absolvenții învățământului profesional și ai învățământului dual:

  • cadrul didactic de specialitate din unitatea de învăţământ din care provin absolvenţii care susţin examenul în centrul de examen, care a asigurat coordonarea proiectului;
  • un reprezentant al unui operator economic / unei instituții publice partenere în pregătirea practică a elevilor, specialist în calificarea/domeniul pentru care s-au pregătit absolvenții care susțin examenul de certificare a calificării profesionale, altul decât persoana care a îndeplinit calitatea de tutore în instruirea practică a elevilor sau dacă, prezența acestuia nu este posibilă, un cadru didactic de specialitate din altă unitate de învăţământ sau din unitatea de învățământ din care provin absolvenţii care susţin examenul în centrul de examen.

Temele de proiect propuse pentru absolvenții învățământului profesional și ai învățământului dual trebuie să acopere rezultatele învățării din standardul de pregătire profesională pentru calificarea profesională pentru care se organizează examen aferente anului I, al II-lea și primului semestru din anului al III-lea de studiu. Rezultatul final al examenului se afișează on-line pe site-ul unității de învățământ și fizic la avizierul acesteia.


Documente utile:

Certificare absolvenți ai învățământului profesional și ai învățământului dual

1. OMEN nr. 4435 din 29 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, publicat în MO nr. 764 din 21 octombrie 2014

2. OMEC nr. 4321 din 22 mai 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, pentru anul şcolar 2019-2020, publicat în MO nr. 441 din 26 mai 2020

3. Anexa la OMEC 4321_Fișa de evaluare_IP_ID


Certificare absolvenți ai stagiilor de pregătire practică

1. OMECTS nr. 5222 din 29 august 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregatire practică, publicat în MO nr. 619 din 31 august 2011

2. ORDIN nr. 4323 din 22 mai 2020 privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011, pentru anul şcolar 2019-2020, publicat în MO nr. 439 din 26 mai 2020

3. Anexa la OMEC 4323_Fișa de evaluare_Stagii


Certificare absolvenți ai stagiilor de pregătire practică

1. OMEN nr. 4.434 din 29 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, publicat în MO nr. 661 din 9 septembrie 2014

2. OMEC nr. 4322 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020, publicat în MO nr. 438 din 25 mai 2020

3. Anexa la OMEC 4322_Fișa de evaluare_Lic tehnologic


Fișiere atașate: