ȘCOLARIZARE 2021-2022

Județul Caraș-Severin

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Tip Mediu Proprietate Clase Nr. elevi
IX X XI IX X XI
LICEUL "HERCULES" BĂILE HERCULANE
Băile Herculane
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 11
ŞCOALA PROFESIONALĂ BERZOVIA
Berzovia
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 24 24 27
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN LUCACI" BOCŞA
Bocșa
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 12 12 19
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 10 11
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 9 10
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ
Caransebeş
Pădurar
Silvicultură
învățământ profesional Urban Stat 1 11
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 11 15 15
Tâmplar universal
Fabricarea produselor din lemn
învățământ profesional Urban Stat 1 6
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 8
LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ
Caransebeş
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 18 10
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 4 6
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 10
LICEUL TEHNOLOGIC "TRANDAFIR COCÂRLĂ" CARANSEBEŞ
Caransebeş
Mecanic auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 16 10 12
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 8 8 19
ȘCOALA PROFESIONALĂ AGRICOLĂ CORNEREVA
Cornereva
Fermier montan
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 11 14
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE STOICA DE HAŢEG" MEHADIA
Mehadia
Pădurar
Silvicultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 11 15
LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MODOVA NOUĂ
Moldova Nouă
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 12
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 15
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 20
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 7
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 11
LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI NOVAC" ORAVIŢA
Oravița
Lucrător în agricultură ecologică
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 12
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 12 15 15
Lucrător în agroturism
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 1 16 7
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 10
LICEUL BĂNĂȚEAN OŢELU ROŞU
Oțelu Roșu
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 17
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 9
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 13
LICEUL TEHNOLOGIC "IOSIF CORIOLAN BURACU" PRIGOR
Prigor
Mecanic forestier
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 19 26 26
COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA
Reșița
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 21 21 19
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 20 10 8
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învăţământ dual Urban Stat 1 1 8 13
Comerciant - vânzător
Comerţ
învăţământ dual Urban Stat 1 1 15 10
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 10 12 7
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 11 12 12
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 12
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 9 13
COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA
Reșița
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 10 10
Sudor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 12 7 10
Electrician constructor
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 12 15 15
Mecanic auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 12
Mecanic auto
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 17 10
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 8 12
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 14 15 13
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 7
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 8 8
LICEUL TEHNOLOGIC "SF. DIMITRIE" TEREGOVA
Teregova
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Rural Stat 1 10
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Rural Stat 1 12