NOUTĂȚI

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Material informativ cu privire la etapele constituirii formaţiunilor de studiu în învăţământul dual de stat, pentru nivelul 3 de calificare, pentru anul şcolar 2017-2018

În  urma procesului de consultări derulat pe parcursul anului 2016, au fost definitivate reglementările care urmează să fie promovate în curând printr-o Ordonanţă de urgenţa (OUG) privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr 1/2011, vizând învăţământul profesional dual. Aspectele privind organizarea şi funcţionarea învățământul dual, modelul pentru contractul de parten

Mai mult

Compendiumul de bune practici în promovarea învățământului profesional și tehnic „POVEȘTI DE SUCCES”

In cadrul proiectului ERASMUS „Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National reference points”, implementat de Centrul National de Dezvoltare a Învățământului Profesional si Tehnic (CNDIPT),  a fost elaborat Compendiumul de bune practici in promovarea învățământului profesional si tehnic „POVEȘTI DE SUCCES”.Click aici pentru versiunea pdf.

Mai mult

Ministerul Educației lansează în consultare publică proiectul legislativ pentru dezvoltarea învățământului profesional-dual

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice lansează în dezbatere publică proiectul de modificare a Legii Educaţiei Naţionale privind dezvoltarea învățământului profesional-dual.Documentul a fost elaborat de experți din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice și Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNIDPT) în urma consultărilor din

Mai mult

Conferinţa naţională finală a proiectului DALIVET – moment de bilanţ pentru activităţile derulate pentru dezvoltatea învăţământului profesional şi tehnic în România

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a derulat în data de 27 septembrie 2016, Conferința Finală a Proiectului „Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formarea profesională iniţială în România (DAL-IVET)”. Conferința a constituit un prilej pentru a disemina rezultatele obţinute în cadrul proiectului, care au avut la bază schimbul de bune practici din sisteme de

Mai mult

În ultimii doi ani a crescut cu 51,08% numărul elevilor care urmează o școală din învățământul profesional și tehnic

Regiunea Sud Muntenia beneficiază de cea mai mare creștere la nivel regional – 97.36%, cu o pondere de 12,59% pentru elevii clasei a IX-a, 12,34% pentru elevii clasei a X-a și 9,64% pentru elevii clasei a XI-a. Imediat următoare este Regiunea București-Ilfov, cu o creștere de 82,63%, în timp ce Regiunea Sud-Vest Oltenia înregistrează cel mai scăzut procentaj de creștere a a numărului de elevi din

Mai mult

Cel mai mare număr de unități de învățământ IPT sunt destinate profilului tehnic, urmate de servicii și resurse naturale și protecția mediului

Situația distribuției unităților de învățământ profesional și tehnic în anul școlar 2015 – 2016 arată că există un număr de 1057 de unități de învăţământ profesional și tehnic, 868 de şcoli care şcolarizează elevi în învăţământ liceal tehnologic, 706 şcoli care şcolarizează elevi în învăţământ profesional și 392 de şcoli care şcolarizează elevi în învăţământ postliceal.Trebuie știut că distribuția

Mai mult