NOUTĂȚI

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Noi standarde de pregătire profesională pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4 al Cadrului național al calificărilor. Noi programe școlare pentru clasa a IX-a în anul școlar 2016-2017.

Începând cu anul școlar 2016-2017, întră în vigoare noi documente curriculare: Standardele de pregătire profesională pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4 al Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic aprobate prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016 și un nou Curriculum - planurile de învăţământ şi  programele şcolare pentru

Mai mult

Mai sunt locuri libere la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2016-2017!

Pentru anul şcolar 2016-2017, mai sunt disponibile după prima etapă de înscriere la învăţământul profesional, un număr de 19.192 locuri, cele mai multe fiind în următoarele domenii de pregătire: Mecanică (6.416 locuri), Industrie textilă şi pielărie (2.086 locuri), Turism şi alimentaţie (1.728 locuri). Mecanic auto (1778 locuri), Confecţioner produse textile (1.691 locuri), Comerciant – vânză

Mai mult

Învățământul profesional de tip dual în România - noutăți pentru anul școlar 2016/2017

Ce este învățământul profesional de tip dual?Învăţământul profesional de tip dual reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional, organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc de muncă.Acest tip de învățământ se poate organi

Mai mult

Propuneri de modificare a metodologiilor privind învăţământul profesional

Începând cu anul şcolar 2016-2017 se propun modificări la metodologiile privind învăţământul profesional.Pentru aceste documente se pot trimite propuneri de îmbunătăţire pe adresa demail consultare-dual@tvet.ro.

Mai mult

Raportul Conferinţei naționale cu tema “Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică“

În urma derulării Conferinţei naționale cu tema “Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică“, organizată în data de 21 iunie 2016 de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) și Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) în Bucureşti, a fost finalizat Raportul evenimentului, care a stat la baza finalizării document

Mai mult

Conferinţa națională cu tema “Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică“

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) și Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) au organizat, în data de 21 iunie 2016, Conferinţa națională cu tema “Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică“. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Națională a României din Bucureşti, Bd. Unirii, nr.22, sector 3.
Conferinţa și-a p

Mai mult