Consultare publică privind Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar si a consultării preliminare interinstituționale, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic publică Proiectul de ordin al ministrului privind Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019.

Acest calendar este realizat în vederea fundamentării proiectului planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi dual, pentru a oferi operatorilor economici posibilitatea de a solicita şcolarizarea în aceste forme de învăţământ pentru anul şcolar 2018-2019.

Observaţiile şi propunerile pot fi transmise pe adresa de e-mail vet@tvet.ro.
Fișiere atașate: