Solicitarea avizului consultativ al Consorţiului regional pentru solicitanţii care doresc depunerea de proiecte pentru unităţi de învăţământ profesional şi tehnic în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

În vederea acordării Avizului Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții efectuate de către autoritățile publice locale la unitățile de învățământ profesional și tehnic (IPT), finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR/10/2017), axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile şi axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, este necesar avizul consultativ din partea Consorțiilor regionale însoțit de o recomandare de ierarhizare la nivel regional a unităților IPT care sunt propuse pentru finanțare pentru investiții în infrastructură.


În scopul obţinerii avizului consultativ din partea Consorţiilor regionale, entităţile interesate vor depune/ vor transmite la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, instituţia care asigură secretariatul Consorţiilor regionale, solicitarea de eliberare a avizului respectiv, care să conţină în mod obligatoriu, următoarele informaţii:

  • denumirea instituţiei solicitante;
  • axa prioritară din POR pe care se doreşte depunerea proiectului;
  • denumirea unităţii de învăţământ profesional şi tehnic pentru care se doreşte depunerea proiectului pentru finanţare din POR;
  • descrierea investiţiei care se doreşte a se face în unitatea de învăţământ profesional şi tehnic şi domeniul de pregătire pentru care se face investiţia.


Solicitarea se depune la secretariatul Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, situat în Bucureşti, strada Spiru Haret nr. 10-12, etaj 1, sau se transmite prin fax la nr. 021.312.54.98 sau e-mail la adresa vet@tvet.ro.


Vă rugăm să transmiteţi din timp solicitarea de obţinere a avizului consultativ al Consorţiului regional ţinând cont de faptul că în componenţa Consorţiului regional intră reprezentanţi ai multor instituţii din toate judeţele regiunii de dezvoltare, ceea ce presupune o perioadă suficientă de timp pentru consultarea acestora. Pentru obţinerea avizului consultativ se va respecta Procedura nr. VET 4071/ 29.12.2017 pentru acordarea Avizului consultativ din partea Consorţiilor regionale pentru solicitanţii care doresc depunerea de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.


  • Procedura nr. VET 4071/ 29.12.2017 pentru acordarea Avizului consultativ din partea Consorţiilor regionale
  • OMEN nr. 5357/ 16.10.2017 pentru acordarea Avizului Ministerului Educaţiei Naţionale privind oportunitatea realizării unor investiţii finanţate prin Programul Operaţional Regional – POR/2016/4
  • OMEN nr. 5692/ 21.12.2017 privind constituirea unei comisii pentru acordarea Avizului Ministerului Educaţiei Naţionale privind oportunitatea realizării unor investiţii finanţate prin Programul Operaţional Regional – POR/10/2017
  • Planurile Regionale de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI), care pot fi consultate aici
  • Anexa 13 – Ierarhizare unităţi IPT


Fișiere atașate: