Prima generaţie de elevi începe şcolarizarea în învăţământul dual

În urma aplicării prevederilor OUG nr. 81/ 2016, de modificare și completare a Legii educației naționale nr.1/2011, a fost posibilă introducerea învăţământului dual, ca o alternativă a învăţământului profesional. Astfel, în luna aprilie 2017 a fost reglementată organizarea şi funcţionarea învăţământului dual prin metodologie specifică aprobată prin OMEN 3554/aprilie 2017, urmând apoi un larg proces de promovare coordonat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în urma căruia operatorii economici au solicitat un număr de peste 3.500 de locuri.
 
Anul şcolar 2017-2018 a debutat pentru un număr de 2.412 elevi înscrişi la data de 12 septembrie în învăţământul dual, fiind înregistrat un procent de ocupare de 68% din numărul de locuri din oferta educaţională a unităţilor de învăţământ profesional şitehnic, ofertă realizată la cererea operatorilor economici care au semnat Contractul de parteneriat, conform anexei la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual.

Alături de aceşti elevi, s-au înscris la învăţământul profesional un număr de 26.322 elevi, ajungându-se la data de 12 septembrie 2017, la un număr de 28.734 de elevi care au ales, în principal, să continue studiile în domenii de pregătire precum: Mecanică (11.914 elevi), Turism şi alimentaţie (4.787 elevi), Industrie textilă şi pielărie (2.188 elevi).

Situaţia detaliată pe regiuni de dezvoltare, la data de 12 septembrie 2017, ne arată faptul că numărul cel mai mare de locuri ocupate în învăţământul profesional se regăseşte în regiunile Nord Est (6.982 locuri), Nord Vest (3.862 locuri), Centru (3.700 locuri), iar la învăţământul dual, ierarhizarea regiunilor, în funcţie de numărul de locuri ocupate este următoarea: Centru (920 locuri), Nord Vest (584 locuri), Vest (308). Judeţele cu cel mai mare număr de locuri ocupate în învăţământul dual sunt: Braşov (556 locuri), Satu Mare (188 locuri) şi Bihor (187 locuri).

Fișiere atașate: